• خانه
  • گرافیک
  • پایان سلسله ستاره مربع‌ها
کد خبر : 97461
/ 08:07

پایان سلسله ستاره مربع‌ها

پایان سلسله ستاره مربع‌ها

شهرآرا آنلاین - حذف برنده‌باش از جدول سیما حکایت از پایان کار نرم‌افزارهایی دارد که در قامت حامی، تلویزیون را قبضه کرده بودند

طرح: محمدرضا میرشاه ولد

 134859.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی