کد خبر : 98049
/ 10:14
اظهارات رمضانعلی فیضی در‌نطق پیش‌از‌دستور‌شورای‌شهر

ناهماهنگی٣٢ نهاد فعال در حاشیه مشهد

به‌منظور سامان‌دهی حاشیه شهر مشهد بیش‌از ٣٢‌ارگان دولتی و غیر‌دولتی، مستقیم و غیر‌مستقیم فعالیت می‌کنند.

ناهماهنگی٣٢ نهاد فعال در حاشیه مشهد

شهرآرا آنلاین - رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد گفت: به‌منظور سامان‌دهی حاشیه شهر مشهد بیش‌از ٣٢‌ارگان دولتی و غیر‌دولتی، مستقیم و غیر‌مستقیم فعالیت می‌کنند. از سال‌١٣٩٣ در‌قالب ستاد‌های بازآفرینی پایدار شهری جلساتی برگزار می‌شود، ولی تاکنون خروجی مشخص و اقدام مشترکی دیده نشده است.

رمضانعلی فیضی در نطق پیش‌از دستور صحن علنی شورای اسلامی مشهد با اشاره‌به وضعیت مناطق کم‌برخوردار شهر، بیان کرد: بیش‌از ١۴٠‌هزار هکتار از زمین‌های شهری ما در بافت‌های ناکارآمد قرار دارند و حدود ٣٠‌درصد جمعیت کشور در این بافت‌ها زندگی می‌کنند که ۴٢٩٠‌هکتار آن متعلق‌به مشهد (معادل ٣‌درصد از کل کشور) است.

وی تأکید کرد: برای سامان‌دهی این ١۴٠‌هزار هکتار، حدود ۵٠٠‌هزار‌میلیاردتومان اعتبار لازم است که بدون مشارکت بخش خصوص و شهرداری این کار عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.

فیضی با اشاره‌به علل گسترش مناطق حاشیه‌ای مشهد افزود: متولیان امر در نظام توزیع اعتبارات و خدمات در سطح کشور دچار بی‌نظمی هستند و اعتبارات به‌درستی در کشور هزینه نمی‌شود؛ در‌نتیجه موجب کمبود شغل در روستاها و شهرهای کوچک و میانی می‌شود و این قشر از بیکاران به امید یافتن شغل مناسب و دریافت خدمات بهتر راهی شهرهای بزرگ می‌شوند.

وی با بیان اینکه مهاجرت فی‌نفسه مذموم نیست، افزود: نحوه مدیریت نادرست این پدیده است که در شهر‌ها ایجاد مشکل و بحران می‌کند. زمانی‌که ما نتوانیم مهاجر تازه‌وارد را وارد چرخه اقتصاد کنیم، عملا با نیروهای مازاد روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر درباره مدیریت‌نکردن یکپارچه و وظایف قانونی هر سازمان بیان کرد: نبود توانایی در نظارت صحیح و کارآمد و یکپارچه در ساخت‌و‌ساز غیر‌قانونی و فقدان برنامه اقدام مشترک، از مشکلات مهم در مدیریت مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شود.

وی درباره اقدامات انجام‌گرفته در شورای پنجم بیان کرد: ما در این دوره و در این ٢٠‌ماه از عمر شورا سعی کردیم با در‌نظر‌گرفتن ۴محور کلیدی فرایند بازآفرینی در محلات کم‌برخوردار (ارتقای تاب‌آوری شهری، کاهش فقر شهری، ارتقای هویت و منزلت مکانی، تحقق حکمروایی شهری) در دو حوزه، فعالیت‌های خود را در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار پیگیری کنیم: اول پیشگیری ازطریق نظارت و کنترل و دوم برنامه‌ریزی و مدیریت. فیضی درباره نحوه پیشگیری از‌طریق نظارت و کنترل گفت: ما با لایحه سامان‌دهی اراضی بزرگ‌مقیاس، شهرداری را موظف کردیم با توافق با بزرگ‌مالکان از ریز‌دانه‌شدن دیگر اراضی بزرگ جلوگیری کنند. در‌این‌راستا با بزرگ‌مالکان از‌جمله اوقاف با ۴٩‌درصد ‌(٢٢۵٣‌هکتار) از اراضی بزرگ مناطق پیرامون شهر و آستان قدس با ۴٣درصد (١٩٧٧‌هکتار) از اراضی بزرگ مناطق پیرامون شهر، توافق‌هایی صورت گرفت و در‌حال پیگیری و تبدیل به احسن و تعدیل کاربری‌های خدمات در این مناطق هستیم.

وی با بیان اینکه در سال‌١٣٩٧ نزدیک به ٢١.۴‌میلیارد‌تومان برای کمربند سبز هزینه شده است، افزود: به‌منظور جلوگیری از ساخت‌و‌ساز و ایجاد فضایی فرح‌بخش برای این بخش از شهر با‌توجه‌به اینکه کمربند شمالی منطبق بر کشف‌رود است، شهرداری را مکلف کردیم با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی دیگر سازمان‌ها در‌قالب طرح نجات کشف‌رود و با رعایت مسائل زیست‌محیطی، اقدام به تهیه اکو‌پارک کشف‌رود همچون کال چهل‌بازه کند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی