کد خبر : 98094
/ 08:15
تکلیف دولت به حفظ و حراست بیشتر از آثار ملی - تاریخی

بناهای تاریخی بیمه می‌شوند

روز گذشته، نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف کردند بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را بیمه کند.

بناهای تاریخی بیمه می‌شوند

شهرآرا آنلاین - بر این اساس، شهرداری ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب مکلف اند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت های مذکور را در اولویت قرار دهند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی ماده ۱۵ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دستگاه های اجرایی و نهادها مکلف اند هزینه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی-فرهنگی و فهرست های ذی ربط مربوط به آثار در اختیار یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه می شود. در ادامه ماده ۱۶ این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن، شهرداری ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب مکلف اند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت های مذکور را در اولویت قرار دهند. نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۷ این طرح سازمان میراث فرهنگی را مکلف کردند ظرف ٢ سال با بررسی و پایش های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط را رسما اعلام کند و در اختیار عموم قرار دهد. در ماده ۱۸ این طرح نیز که به تصویب مجلس رسید، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور مکلف شدند تدابیر و اقدامات لازم برای ایجاد ساختار مناسب اداری را در شهرداری های شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب انجام دهند. مجلس همچنین ماده ۱۹ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت مکلف است تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط را انجام دهد. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی