کد خبر : 98430
/ 09:39
با ابلاغ مصوبه شورای شهر

معابر شهر به اسم مفاخر دانشگاهی نام گذاری شد

دی ماه سال گذشته بود که نمایندگان مردم مشهد در شورای اسلامی این شهر بر اساس لایحه ای که به این شورا ارسال شده بود، تصمیم گرفتند برخی معابر فرعی را به نام مفاخر علمی و دانشگاهی شهرمان نام گذاری کنند.

معابر شهر به اسم مفاخر دانشگاهی نام گذاری شد

شهرآرا آنلاین - براساس ماده واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود برخی از خیابان های فرعی سطح شهر را به نام مفاخر دانشگاهی شهر مشهد نام گذاری کند.

بر مبنای این مصوبه در منطقه یک شهری، خیابان ناصرخسرو ۶/١٩ با حفظ شماره به نام «دکتر محمدتقی عدالتی شعرباف»، خیابان محتشمی ١١ با حفظ شماره به نام «دکتر علی سرافراز یزدی»، خیابان امین غربی ٢ (واقع در بولوار سجاد) با حفظ شماره به نام «دکتر محمد علوی مقدم»، خیابان شهید صادقی ٢٧ با حفظ شماره به نام «دکتر اسدا... آزاد»، خیابان شهید قاضی طباطبایی ۴ با حفظ شماره به نام «دکتر ابراهیم شکورزاده» نام گذاری شد.

در منطقه ٩ مشهد نیز خیابان های استاد حامد ۴ (واقع در پیروزی ٧) با حفظ شماره به نام «دکتر ناصررضا ارقامی»، شهید باهنر ١/١ با حفظ شماره به نام «دکتر حسین سامی راد»، شهید باهنر ١ با حفظ شماره به نام «دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی»، شهید باهنر ٢ با حفظ شماره به نام«دکتر علی اکبر فیاض»، شهیدباهنر ٣ با حفظ شماره به نام «دکتر محمدعلی سعادت»، شهید باهنر ۴ با حفظ شماره به نام «دکتر محمود رامیار»، شهید باهنر ۵ با حفظ شماره به نام «دکتر احمدعلی رجائی بخارائی» شهید باهنر ۶ با حفظ شماره به نام «دکتر جواد حدیدی»، شهید باهنر ٧ با حفظ شماره به نام «دکتر کاظم مدیرشانه چی»، شهید باهنر ٨ با حفظ شماره به نام «دکتر عبدالهادی حائری»، شهید باهنر ٩ با حفظ شماره به نام «پروفسور سیدمحمدتقی فاطمی» و شهید باهنر ١٠ با حفظ شماره به نام «دکتر علی اکبر شهابی» نام گذاری شدند.

در منطقه ١١ نیز خیابان سید مرتضی ۵ (واقع در وکیل آباد ٢٣) با حفظ شماره به نام «دکتر جمشید درویش» نام گذاری شد.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی