• خانه
  • یادداشت
  • مراجعه به مشاور ارتباطی با طبقه اجتماعی ندارد
کد خبر : 98565
/ 09:11
حسن طوسی قوام

مراجعه به مشاور ارتباطی با طبقه اجتماعی ندارد

مراجعه به مشاور ارتباطی با طبقه اجتماعی ندارد

شهرآرا آنلاین - مــراجعه به مشاور در حل مشکلات زندگی هیچ ارتباطی با طبقه اجتماعی شما ندارد.

یکی از عواملی که به بهترشدن یک رابطه جنسی خوب کمک می کنــد رعایت بهداشت تن است. استفاده از عطر و مواد خوش بوکننده را فراموش نکنید.

با مهارت و زیرکی و در عین لطافت و ظرافت از زیاده روی در امور جــنسی بپرهیــــزید و هیچ وقت خود را آماده و منتظر نشان ندهید. هیچ وقت هم از رابطه جنــسی به عنوان اسلحه استفاده نکنید.

شما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده اید هیچ گونه اختیاری ندارید، اما معمار خانواده آینده خود هستید.

اگر در مراسم خواستگاری، طرف شما کاری کرد که خلاف ادب و نزاکت بود، کوتاه نیایید و موقرانه ایستادگی کنید.

در ملاقات های اولیه خواستگاری از خودتان و خانواده و فامیلتان کمتر چیزی بگویید. از خودنمایی و جلب توجه تصنعی هم بپرهیزید.

عواملی چون مذهب، نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی شما را در تمام مراحل زناشویی همراهی می کند، پس به سادگی از کنار آن ها نگذرید.

محبت خودتان را از فرزندان به ویژه دخترانتان دریغ نکنید و در مسائل زندگی با آن ها مشورت کنید و با این کار به آن ها یاد بدهید کــه چگــونه در آینــده زنــدگی کنند

 

مدرس اخلاق و خانواده

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی