کد خبر : 98571
/ 09:18
راه و بیراه

مرگ؛ پای بساط افیونی

زن جوان کلافه و بی حوصله به گوشه اتاق رفت. تمام استخوان هایش درد گرفته بود و چشم هایش سیاهی می رفت. نمی توانست روی پایش بایستد...

مرگ؛ پای بساط افیونی

شهرآرا آنلاین - متین نیشابوری - پرده اول: زن جوان کلافه و بی حوصله به گوشه اتاق رفت. تمام استخوان هایش درد گرفته بود و چشم هایش سیاهی می رفت. نمی توانست روی پایش بایستد. صورتش کبود شده بود و انگار نفسش بالا نمی آمد. باصدایی لرزان گفت: «امروز حالم خوب نیست.»

دست هایش می لرزید و سرما سرمایش می شد. مثل همیشه بساط مواد مخدرش را پهن کرد تا خودش را بسازد اما دقایقی بعد حالش وخیم شد و به اغما رفت.

پرده دوم: روز از نیمه گذشته بود که مردی جوان سراسیمه گوشی تلفن همراه را برداشت و به پلیس ١١٠زنگ زد و با صدایی بغض آ لود، تند و درهم و شکسته حرف می زد. کاربر سیستم فوریت های پلیسی مشهد از او خواست خونسردی اش را حفظ کند. جوان بیست وهشت ساله نفس عمیقی کشید و دوباره گفته هایش را تکرار کرد: «حال همسرم خیلی وخیم است، خواهش می کنم به دادمان برسید.»

دقایقی بعد آ مبولانس فوریت های پزشکی ١١۵خیابان های شلوغ شهر را به سرعت پیمود و در کوچه ای واقع در حاشیه شهر توقف کرد. امدادگران اورژانس ١١۵بلافاصله خود را بالای سرزن جوان رساندند.

پیکر نیمه جان زن بیست وپنج ساله به بیمارستان انتقال یافت اما تلاش پزشکان مؤثر نبود و او جان خود را از دست داد. مرد بیست وهشت ساله که گریه امانش نمی داد و به سختی حرف می زد ادعا کرد همسرش به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشته و قرص متادون مصرف می کرده است.

جسد زن جوان با دستور مقام قضایی برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و دفتر زندگی او برای همیشه بسته شد و این گونه بود که بار دیگر مرگ یکی از قربانیان اعتیاد به دست دیو افیونی رقم خورد.

پرده سوم: مرد بیست وهشت ساله که با شنیدن خبر مرگ شریک زندگی اش دچار تألم روحی شدیدی شده بود و تاب این مصیبت را نداشت گفت: «با هزار امید و آ رزو به خواستگاری اش رفتم و ازدواج کردیم. زن خوبی بود. آ رزوهای قشنگی داشت و همیشه از آ ینده ای رؤیایی برایم حرف می زد. اما متأسفانه هم نشینی با دوست هایش باعث شد به دام مواد مخدر بیفتد. این هم آ خر و عاقبت زندگی مان در شهر غریب» او اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد: «باید جسدش را تحویل بگیرم و برای خاک سپاری به شهر خودمان برگردیم. ما با هم به اینجا آ مدیم. نفرین به این اعتیاد، لعنت به کسانی که موادمخدر را توزیع می کنند.»با انتقال جسد متوفی به پزشکی قانونی پرونده او در مرکز پلیس آگاهی مشهد تشکیل و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی