• خانه
  • خراسان رضوی
  • تعادل مشخصی بین افزایش جمعیت و رشد شتابان سالخوردگی در ایران وجود ندارد
کد خبر : 98747
/ 12:14

تعادل مشخصی بین افزایش جمعیت و رشد شتابان سالخوردگی در ایران وجود ندارد

سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از موضوع جمعیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها یاد کرد و گفت: ایران کشوری جوان است که پنجره طلائی جمعیت که جوانان بین 15 تا بزرگسالان 65 سال را در بر می گیرد، می تواند جامعه را تبدیل به جامعه ای پویا و فعال تبدیل کند.

تعادل مشخصی بین افزایش جمعیت و رشد شتابان سالخوردگی در ایران وجود ندارد

 

به گزارش شهرآراآنلاین، حسن عزیزی با ابراز نگرانی از آمار پایئن ازدواج وافزایش طلاق در جامعه ایرانی گفت: در حال حاضر استان خراسان رضوی از نظر رتبه ازدواج و طلاق در جایگاه دوم کشور قرار دارد و این متاسفانه باعث شده تا شرایط پیچیده ای برای جامعه به وجود آید..

به گفته وی در حال حاضر 2میلیون و 6هزار و 569 نفر جمعیت جوان استان است به عبارتی بیش از 1/31 درصد از کل جمعیت استان ، جوان هستند. با این حال بیش از 260 هزار بیکار جوان و بزرگسالی را داریم که در این سن قرار دارند.

وی ادامه داد:در حال حاضر شاهد پیشرفت و روند سالخوردگی در جامعه ایران هستیم.یعنی یک بالانس و تعادل مشخصی  در روند افزایش جمعیت ما با روند شتابان سالخوردگی در ایران وجود ندارد و این عدم تناسب باعث شده تا برنامه ریزی هدفمندی در این حوزه اتفاق نیفتد.

در کشور ما بر اساس پایش های آماری که انجام شده نشان دهنده این است که شاهد تقریبا یک و نیم تا دوبرابری افزایش شاخص امید به زندگی باشیم و برای زنان این سن حدود 76 و برای مردان 73 سال است.

آمارها چطور و چگونه تهیه می شوند؟

در سال 1297 ،اداره ثبت احوال كشور به منظور ثبت وقايع چهارگانه، تأسيس شد. این اداره مسئولیت  ثبت اطلاعات مربوط به ولادت،  فوت، ازدواج و طلاق کشور را به عهده داشت. در  سال1303 شمسي، با تصويب آيين نامه اي، مسئوليت جمع آوري و تمركز بخشيدن به آمارهاي مورد نياز، برعهده وزارت كشور گذاشته شد. تصويب نامه مذكور با انجام تغييراتي در سال 1307 ،  از تصويب مجلس شوراي ملي وقت گذشت و جنبه قانوني يافت و از آن زمان، اداره ثبت احوال كشور به "اداره كل آمار و ثبت احوال" تغيير نام داد. اداره مذكور از سال 1349 با نام "سازمان ثبت احوال كشور"، به انجام وظايف قانوني خود ادامه داده است.

 در خرداد ماه سال 1318 ،اولين قانون سرشمـاري به تصويب مـجـلس شـوراي مـلي رسيـد. در اجـراي ايـن قانون، سـرشماري جمعيت از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سالهاي 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به تدريج به اجرا درآمد، ولي ادامه آن به علت وقايع شهريور1320 به تعويق افتاد. در اسفند ماه 1331 ، سازمان همكاري آمار عمومي تشكيل شد و در فروردين سال1332 قانون آمار و سرشماري به تصويب رسيد.

 در اين سال، اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال جدا شد و به سازمان همكاري آمار عمومي پيوست و به اين ترتيب، براي اولين بار سازماني به طور انحصاري موظف به جمع آوري آمار شد. اين ازمان در سال 1334 به وزارت كشـور وابسته شد و نـام آن بـه "اداره كل آمار عمومي" تغيير يافت و سپس در سال 1335 ،اولين سرشماري عمومي جمعيت را در كل كشور به اجرا در آورد.

با تأسيس اداره كل آمار عمومي و اجراي سرشماري عمومي كشور در سال 1335 ، فعاليت هاي آماري وارد مرحله جديدي شد و همه ساله طرح هاي گوناگون آماري در زمينه هاي مختلف اجتماعي- اقتصادي به مرحله اجرا درآمد. نياز روزافزون دستگاههاي برنامه ريزي كشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همكاري نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار با دستگاه برنامه ريزي، موجب شد تا در سال 1344 ،اداره كل آمار عمومي از وزارت كشور جدا و با نام "مركز آمار ايران" به سازمان برنامه وابسته شود

اين مركز به عنوان اولين اقدام، سرشماري عمومي نفوس و مسكن را طبق قانون در آبان ماه سال 1345به مرحله اجرا درآورد بنا به ضرورت، قانون تأسيس مركز آمار ايران در سال1353 مورد تجديد نظر قرار گرفت و قانون فعلي اين مركز به تصويب رسيد

براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در آبان 1395 جمعيت استان برابر با 6434501 نفر شامل 4/50 درصد مرد و 6/49 درصد زن مي باشد . متوسط رشد سالانه جمعيت طي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95-1390معادل 43/1 درصد بوده است. بيشترين جمعيت در سال 1395متعلق به گروه سني 34-30 ســال با 4/10 درصد جمعیت بوده است.

 در سرشماری سال 1395 تعداد 1938703 خانوار در استان وجود داشته که از این تعداد 3/73 درصد در نقاط شهری و 7/26 درصد در نقاط روستائی و غیرساکن بوده اند.

در اين سال ميانگين سني مردان 5/29 و زنان 30 بوده است.همچنين ميانگين سني مردان در اولين ازدواج 6/25 و زنان 1/21 سال بوده است.

در سال 1395 از 148500 والدت ثبت شده 2/51 درصد متولدين پسر بودهاند. همچنين در اين سال تعداد 60536 ازدواج و 16580 طالق به ثبت رسيـده است كه نسبت به سال گذشته به ترتيب 1/0 درصد افزايش و 4/3 درصد كاهش داشتهاند.

از مجموع ازدواج هاي ثبت شده 8/9 درصد مربوط به ازدواج هايي است كه در آن زوج و زوجه اختالف سني نداشته اندو بيشترين ازدواج هاي ثبت شده نيز مربوط به همين زوجين می باشد.

 

 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی