کد خبر : 99228
/ 09:30

تجربه‌‌‌هایی برای موفقیت

اولین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی بازآفرینی فضاهای شهری برگزار شد

تجربه‌‌‌هایی برای موفقیت

شهرآرا آنلاین - محبوبه عظیم زاده - سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد به منظور شناسایی مسائل و چالش های موجود دراین زمینه و همچنین خلق فضایی برای گفت وگو، ایده پردازی و بسط رویکردهای نوین در حوزه بازآفرینی، بهبود و ارتقای وضعیت کالبدی و اجتماعی شهر، برگزاری سلسله نشست هایی را به صورت تخصصی در دستورکار دارد. بررسی رویکردهای علمی، مرور تجارب جهانی، شناخت فرصت ها و تهدیدها و انتقال تجربیات بازآفرینی در شهرهای مختلف از اهداف دیگر این طرح است. درهمین راستا، اولین نشست سازمان با عنوان «شکل گیری بافت فرسوده و تلاش های بازآفرینی؛ تجربه تهران»، صبح چهارشنبه در فرهنگ سرای فناوری و رسانه برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر شاکری روش، مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد، استفاده از تجربیات سنوات گذشته در زمینه بازآفرینی فضای شهری را راه حل خوبی برای مدیریت بهتر بافت های فرسوده شهر مشهد بیان کرد. او مطلع شدن از این تجربیات و همسوشدن با ریز جزئیات و فعالیت های شهرهای دیگر را دراین زمینه، لازمه بهره گیری از آن ها دانست. تاریخچه تهران، سیر تحول و شکل گیری سکونتگاه های شهری، رویش بافت فرسوده و ناکارآمد و اولین مداخلات اصلاحی در بافت شهری تهران ازجمله مباحثی بود که علیرضا احسان فر، مدیر سابق نوسازی مردمی سازمان نوسازی تهران، طی این نشست به طور ویژه در رابطه با آن صحبت کرد. این پژوهشگر توسعه و نوسازی، فعل مهاجرت را به معنای دقیق، آن میزان از جابه جایی در جمعیت که ترکیب سکونتگاه قبلی را برهم می زند و دشواری هایی از قبیل بیماری ها و قحطی را ازجمله عوامل زمینه ساز تغییر فضای شهر تهران و سکونتگاه های آن دانست. مشاور شهردار اسلام شهر در انتها نیز با اشاره به اینکه در گذر زمان نگاه دستگاه های مسئول و شهرداری ها دراین زمینه از تصدیگری به تولیگری تغییر پیدا کرده است، حمایت های قانونی، حقوقی و مالی و سایر ابعاد آن را، از نمودهای دیگر این تغییرفضا دانست که از مزیت مشارکت و اعتماد مردم نیز برخوردار است. دکتر معینی، مشاور شهردار مشهد، نیز با اشاره به اینکه سازمان بازآفرینی در مشهد یک سازمان نوپاست، استفاده از تجربیات سایر شهرها به ویژه تهران را در بدو کار، اتفاق خوشایندی دانست و عنوان کرد: لازمه استفاده از این تجربه ها، ایجاد یک فضای تعاملی و گفت وگومحور در قالب برنامه هایی مشابه همین سلسله نشست هاست. اقدامات شتاب زده دراین زمینه جواب نمی دهد. آموزش به افرادی که در قالب تسهیلگر می توانند به این حوزه ورود پیدا کنند و استفاده از الگوهای روش مند می تواند موفقیت در این حوزه را تضمین کند. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی