کد خبر : 99675
/ 07:43

بررسی پیش‌نویس لایحه‌ «ضوابط طراحی پارکینگ»

به گفته مدیر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد با وجود اینکه در گذشته اقدامات زیادی توسط شهرداری در زمینه تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ صورت گرفته است

بررسی پیش‌نویس لایحه‌ «ضوابط طراحی پارکینگ»

شهرآرا آنلاین - به گفته مدیر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد با وجود اینکه در گذشته اقدامات زیادی توسط شهرداری در زمینه تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ صورت گرفته است، همچنان ضرورت سامان بخشی، یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در این ضوابط مشهود است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مریم علیزاده با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه کمیته بررسی لوایح در سال ١٣٩٨، از بررسی پیش نویس لایحه ای در خصوص «ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ» در این جلسه خبر داد و گفت: مساحت و تعداد جایگاه های مورد نیاز پارکینگ برای هر یک از کاربری ها در طرح جامع و طرح های تفصیلی شهر به تفکیک بیان شده است. با وجود این همچنان ضرورت سامان بخشی و ایجاد وحدت رویه در این ضوابط مشهود است.

او افزود: در همین راستا، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، با هماهنگی و همفکری سایر حوزه های تخصصی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با مدنظر قرار دادن مقررات و قوانین موجود و تجربیات دیگر کلان شهرهای کشور در این زمینه، ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ را تدوین کرد که با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، کمیته بررسی لوایح با ارسال این لایحه به شورای اسلامی شهر موافقت کرد.

علیزاده موضوع ساماندهی منابع آلاینده دیزل در محیط های کارگاهی و عمرانی مشهد را به عنوان دیگر دستور کار این جلسه دانست و گفت: با توجه به ابهامات موجود در لایحه، مقرر شد موضوع توسط معاونت خدمات شهری و با بهره گیری از نظرات سایر حوزه های تخصصی از جمله معاونت حمل و نقل و ترافیک و اداره کل حقوقی، مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد، سپس برای جمع بندی به کمیته بررسی لوایح ارسال شود. او اظهار کرد: موضوع بازنگری درجه بندی و بهای خدمات توقفگاه های باری که در راستای اجرای تبصره اختصاصی بودجه سال ١٣٩٨ سازمان حمل و نقل بار درون شهری و حومه ارائه شده بود، نیز توسط اعضای کمیته بررسی لوایح مورد بررسی قرار گرفت.به گفته او با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در این زمینه، کمیته بررسی لوایح با ارسال لایحه به شورا موافقت کرد. علیزاده درخصوص آخرین دستور کار این جلسه هم گفت: پیش نویس لایحه ای درباره ارتقای فناوری و خرید پارکینگ های مکانیزه سطح شهر نیز توسط اعضای کمیته بررسی شد که با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد مختلف مالی و فنی و اجرایی آن، مقرر شد موضوع در قالب کارگروهی متشکل از حوزه های ذی ربط  تدقیق و پس از رفع نواقص و ابهام ها، برای تصمیم گیری به کمیته بررسی لوایح ارسال شود. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی