• خانه
  • یادداشت
  • بقیع همیشه پیروز
کد خبر : 99691
/ 08:05
غلامرضا بنی اسدی

بقیع همیشه پیروز

بقیع همیشه پیروز

شهرآرا آنلاین - خشت از خشت کندند خشک‌مغزان تا بند از بند تفکر جدا کنند و ندانستند که هر خشتی که برداشتند، در حوزه اندیشه بر ضمیر و ذهن اهل خرد نشست و بنایی شکل گرفت که نه از باد و باران گزند می‌یابد و نه از تیشه کینه آل سعود و اهل یهود که اگر می‌یافت، این‌همه قال الصادق و قال الباقر، چراغ نمی‌شد پیش راه مردم. کینه آنان با خشت و گل، نمادین بود. آنان به نمایان شدن احادیث در نگاه و نگرش و رفتار مردم، مشکل و با پندار باطل خود، قصد تقابل داشتند اما تیشه‌شان در همان خشت‌ها گیر کرد و حدیث‌ها آزاد شد و حرمی که نابودش می‌خواستند، در حریم زمین خدا توسعه یافت و امروز، دل اصحاب خرد و اندیشه، حرم ولایت است، با پرچم‌هایی که هرگز از اهتزاز نمی‌افتد. این هم جز شکست تیشه‌به‌دستان و پیروزی مطلق اهل حرم معنایی ندارد. بقیع هم اگرچه بی‌چراغش می‌خواهند اما تا دوردست‌ها را روشنایی می‌بخشد و راه بر عمله ظلم و تاریک‌اندیشی وهابیت می‌بندد که چراغ‌های ایزد‌فروز را هرگز خاموشی نیست که خداوند صادق‌الوعد، «متم نوره» را تضمین فرموده است ولو کراهت داشته باشند مشرکان و کافران و وهابیان. تحقق این وعده صادق را هم نه‌فقط به چشم که به همه وجود می‌بینیم و احساس می‌کنیم که تخریب مزار ائمه بقیع (ع) نه‌تنها به مراد دشمنان نشد که به توسعه معرفتی مکتب امامان بقیع هم انجامید و این عین پیروزی است و شکست را به نام آل سعود باید نوشت که در مسیر سقوط به‌پیش می‌روند و حاکمان عصر پهلوی اول که با ستمکاران، همراهی کردند. به این شکل که هراس دل تخریب‌گران را با هم‌زبانی زدودند و به آنان جرئت گسترده کردن دامنه تخریب‌ها را دادند. آنان اما درهم شکستند. باطل وهابی هم در ارکان ستم خویش احساس زلزله می‌کند اما بقیع همچنان زنده است و مکتب اهل‌بیت جهان را به‌روشنی می‌کشد. در این تقابل کیست که خط شکست را در چهره حریم‌شکنان بقیع نتواند دید. آنان تیشه بر استخوان پای خویش زدند و راه جهنم را برای خود هموار کردند والا حرم امام بی‌گنبد و گلدسته هم نور می‌دهد و در دل اهل معرفت، جا می‌گیرد و جان می‌بخشد. بله، آنان باختند. مکتب بقیع همیشه پیروز است.

 

روزنامه نگار

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی