• خانه
کد خبر : 99702
/ 14:44
رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد

استاندار سیاست واحدی در راستای تحقق پروژه های سرمایه گذاری بزرگ تبیین کند

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این رابطه گفت: اگر بحث قانون گرایی و حاکمیت مطرح است همه ما قانون را قبول داریم، باید هر اقدامی از سوی شهرداری صورت می گیرد هم هماهنگی لازم برای دریافت اخذ مجوزها از سایر نهادهای مرتبط را داشته باشد

استاندار سیاست واحدی در راستای تحقق پروژه های سرمایه گذاری بزرگ تبیین کند

لاله سادات کوثری- رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این رابطه گفت: اگر بحث قانون گرایی و حاکمیت مطرح است همه ما قانون را قبول داریم، باید هر اقدامی از سوی شهرداری صورت می گیرد هم هماهنگی لازم برای دریافت اخذ مجوزها از سایر نهادهای مرتبط را داشته باشد

حاجیان شهری ادامه داد: اما باید مد نظر داشت که وقتی  بحث سرمایه گذاری مطرح می شود که باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می شود مجموعه مدیران باید توجه داشته باشد که با یک سیاست واحد در مجموعه استان عمل کنند.

 وی ادامه داد:بخش اعظم ایجاد این سیاست واحد می تواند با استاندار برگردد با توجه به شعارهای اقتصادی استاندار هماهنگی های لازم در شورای دراستان مطرح شود. دستگاه ها نه اینکه رانت ایجاد کنند بلکه در راستای به ثمر رسیدن یک پروژه بزرگ خصوصا در حوزه اقتصادی همکاری و هماهنگی لازم را با هم داشته باشند.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی