قطعه ناب

«آدم و حیوان فقط در خندیدن توفیر می‌کنند. آدم‌ها - اگر آدم باشند- می‌فهمند که به همه چیز بایست خندید. انما الحیوه الدنیا لعب و لهو ... به همه چیز بایست خندید؛ حتی به رفتن ِ هفت کور تا پاریس...»
من او - رضا امیرخانی
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس