نقدی بر طرح انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم تعهد و تخصص را فدای سیاست نکنیم

سید مصطفی خاتمی - وقتی در نیمه‌‌دوم‌دهه‌ی‌هفتاد، موضوع تاسیس شوراهای شهر‌و‌روستا مطرح شد، یکی‌از استدلال‌های منطقی برای این موضوع، مشارکت‌دهی مردم در مدیریت شهرها و روستاها و افزایش نظارت آنان بر مدیران اجرایی بود. شهرداران تا آن‌زمان منصوب دولت بودند، اما باید بدون چشم‌داشت به بودجه‌ی دولتی و به‌صورت خودگردان شهر را اداره می‌کردند. با تاسیس شورای شهر، انتخاب و نظارت بر عملکرد و عزل شهرداران در حوزه‌ی اختیارات شوراها قرار گرفت و اکنون زمزمه‌هایی مبنی‌بر انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم در شهرهای بالای‌دویست‌هزار‌نفر به‌گوش می‌رسد. دلایل موافقان این طرح دخالت شوراها در امور اجرایی، اختلافات میان شوراها و شهرداران، نبود امنیت شغلی برای شهردار و مواردی از این دست است. اما به نظر می‌رسد انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم، نه‌تنها در رفع مشکلات تأثیر چندانی ندارد؛ بلکه معضلات جدید و جدی‌تری را نیز به‌دنبال خواهد داشت .
١. همواره یکی‌از آسیب‌های مدیریت شهری، آلوده‌شدن به کشمکش‌های سیاسی بوده است. انتخاب شهردار در یک انتخابات عمومی، شرایط مدیریت شهری را سیاسی‌تر از آنچه هست خواهد کرد.نکته‌ی‌ تامل‌برانگیز آنجاست که به‌دلیل نبود زمینه و فرصت کافی در ایام محدود انتخابات، برای شناخت کاندیداهای مدیریت شهر، فرصت عرض‌اندام برای جریان‌های سیاسی، باندهای قدرت و ثروت فراهم می‌شود. به‌ویژه آنکه طبق قانون فعلی، انتخابات مدیریت شهری هم‌زمان و تحت‌تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که بی‌شک زمینه شناخت اصلح را برای مردم به‌شدت کاهش خواهد داد.
٢. انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم، نه‌تنها اختلافات را کمتر نمی‌کند؛ بلکه از آنجایی که شهردار خاستگاهش را شورا نمی‌داند، زمینه‌ی پاسخ‌گویی و تعامل کمتر شده و در نتیجه اختلافات و سوءتفاهمات بیشتر و عمیق‌تر می‌شود.هنوز از‌ذهن بسیاری از ما خاطره‌ی شهردارانی که منتخب شوراها بودند، اما گاه از نظارت شورا می‌گریختند و حتی مصوبات آن‌را نادیده می‌‌گرفتند، پاک نشده است.
٣. به‌‌‌‌‌‌‌دلیل گستردگی نهادهای دولتی و عمومی هرچه سطوح مدیریتی از سطح کشوری پایین می‌آید، نظارت به‌مراتب سخت‌تر می‌شود. از‌سوی دیگر‌شهرداری‌ها به‌دلیل آنکه مردم بسیاری به آن ‌رجوع می‌کنند، به‌دلایل مختلف زمینه‌‌مناسبی برای تخلفات و مفاسد را در خود دارند. این شوراها می‌توانند با‌توجه به عقبه‌ مردمی نظارت خوبی بر شهرداری داشته باشند.نمی‌توان هم داعیه‌‌ افزایش و استمرار مشارکت مردمی را داشت و هم قدرت و اختیارات شوراها به‌عنوان نماینده مردم را روز‌به‌روز تضعیف کرد. انتخاب مستقیم شهردار با رای مردم، مشارکت آنان را هر‌چند‌گسترده، به یک روز انتخابات محدود خواهد ساخت، اما یک شورای مقتدر تضمین‌کننده مشارکت مستمر مردم بر مدیریت شهری است. تحدید اختیارات شوراها نه‌تنها به مردمی‌شدن مدیریت شهری کمک‌ نمی‌کند؛ بلکه نقض غرض اولیه است.
٤. گرچه تجربه‌ی شوراها خالی‌از نقص و روزهای تلخ نبوده است، اما از همان دوره‌ی اول، مشارکت نمایندگان مردم در تصمیم‌گیری‌ در بیشتر شهرها تحولات مثبتی را درمقایسه‌با دوره‌ی پیش‌از‌آن یعنی دوره‌ی شهرداران منصوب دولت در‌پی داشته‌ است. اکنون توجیهی برای کم‌رنگ‌کردن حضور و نقش شوراها وجود ندارد. بهتر آنکه برخی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش نکشند.
سید مصطفی خاتمی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس