نسخه پی دی اف

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی: بانک مرکزی مشکلات سپرده گذاران بدرتوس را برطرف کند

موسوی زاده-برخی از سپرده گذاران تعاونی اعتبارمنحله شده بدرتوس،روز پنجشنبه با مراجعه به دفترارتباط مردمی،محمدحسین بحرینی،نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از بازپرداخت نشدن سپرده های خود گلایه کردند.
بدر توس، یکی از هشت تعاونی(فرشتگان، تعاونی امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهراءمشهد، بدر توس و پیوند)است که درپایان سال ۱۳۹۴ درمجموعه کاسپین قرار گرفته و این مؤسسه مسئول رسیدگی به امور مربوط به آن و سپرده‌گذارانش شد. با این حال سپرده گذاران بدرتوس اعتقاد دارند که مسئولان مؤسسه کاسپین در بازپرداخت سپرده های این ٨ مؤسسه یکسان برخورد نکرده و آنگونه که انتظار می رفت وجوه سپرده گذاران بدر توس را بازپس نداده است. برادران،از سپرده گذاران بدر توس با بیان اینکه درمشهد مسئولان کاسپین ما را قبول نمی کنند،گفت: این در حالی است که بانک مرکزی پذیرفته است، بدرتوس جزو کاسپین است.وی افزود: بسیاری از سپرده گذاران بدرتوس در مشهد تاکنون سپرده های خود را نگرفته اند. وی ادامه داد: بیشتر خط اعتباری که برای تسویه سپرده گذاران اختصاص داده شده به سپرده گذاران مؤسسه فرشتگان اختصاص یافته است.وی گفت: فقط مبلغی به افراد بیمار و یا کسانی که وضعیت مالی بسیار سخت،داشتند، پرداخت شد اما سایران نتوانستند، مبالغ خود را بازپس بگیرند.این سپرده گذار گفت:اکنون افراد بیماری هستند وبه این پول برای درمان نیاز دارند،اما اقدامی برای بازپس دادن سپرده های آن ها نشده است.نعیمی،از دیگر سپرده گذاران نیز گفت: با وجود اینکه قرار بود مؤسسه کاسپین سپرده های ما را بازپس بدهد تا این لحظه بسیاری از سپرده گذاران نتوانسته‌اند،پول های خود را بازپس بگیرد.وی افزود: باید مسئولان توضیح دهند که چرا روند بازپرداخت سپرده گذاران بدر توس این قدر کند است.

پیگیری مشکلات سپرده گذاران
در این باره نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پیگیر مشکلات سپرده گذاران بدر توس است،گفت: بانک مرکزی درباره مؤسسه کاسپین به مجلس تعهد داد که نسبت به هشت تعاونی این مجموعه یکسان برخورد کند.این تعهد کتبی رئیس بانک مرکزی به مجلس است که متعهد شده بود تا ١٠٠میلیون تومان را به سپرده گذاران بدهند. همچنین در این تعهدنامه آمده‌بود که، هرگونه با سایر مؤسسات مالی کاسپین برخورد می شود با سپرده گذاران بدر توس نیز همانگونه برخورد شود.
محمدحسین بحرینی افزود: درباره بدر توس متوجه شدیم سپرده گذاران این موسسه مورد بی مهری قرار گرفته اند به این صورت که با وجود اینکه بانک مرکزی با مؤسسه واحدی تحت عنوان کاسپین مواجه است،اما برخوردش با سپرده گذاران بدر توس مانند سایر مؤسسات نبوده است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدرتوس مانند سایر مؤسساتی که به کاسپین واگذار شده اند، منحل شده وجزو این مجموعه به حساب می آید،گفت: بانک مرکزی موظف است از سپرده گذاران بدر توس مانند سایر مؤسسات مالی منحل شده مانند فرشتگان حمایت کند.
بحرینی گفت: تعهدی که رئیس بانک مرکزی به مجلس داده اند، قید نشده بود که فقط هفت مؤسسه، مشکلات سپرده گذاران را رفع می کنیم بلکه تعهد بر رفع مشکلات هشت مؤسسه بود. هر چند مشکلات سپرده گذاران سایر مؤسسات هشت گانه نیز به صورت کامل برطرف نشده است،اما مشکلات سپرده گذاران بدر توس اصلا حل نشده و باید بانک مرکزی به این مسئله ورود و مشکلات این ها را برطرف کند.وی گفت: رفتار کاسپین نسبت به سپرده گذاران بدر توس توجیه نداشته و باید توضیح داده شود که علت این رفتار تبعیض آمیز چیست.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس