آزادۀ محلۀ راه‌آهن از خاطرات اسارت می‌گوید ؛ بگوبخند بعد از ضربه‌های کابل

٢٧تیر١٣۶٧ایران بالاخره قطعنامۀ ۵٩٨شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت و جنگی هشت‌ساله که رفته‌رفته فرسایشی شده بود، پایان یافت. خانواده‌های بسیاری هنوز چشم‌انتظار رزمنده‌هایشان بودند. آن‌ها از شنیدن ...
در شهرآرا محله ٣ بخوانید:
http://shahrara.com/news/neighborhoods/b8f71bd9a8.pdf
یا در اینجا:
http://shahraraonline.com/news/75001

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس