۷هزار مخاطب برای فیلم‌های عمار

در طول روزهایی که از ماه مرداد می‌گذرد، صرفاً در اتمسفر فرهنگی مربوط به اکران‌های مردمی فیلم‌، شاهد فعالیت‌های چشمگیری بودیم؛ چنانچه فقط در همین بازۀ زمانی کوتاه، ٧هزار و۵٨٢نفر در سراسر کشور، مخاطب آثار اسلامی و انقلابی بودند. این تعداد مخاطب مربوط به ٩٣اکران برگزارشده است که باتوجه‌به این موضوع، به‌طورمیانگین در هر اکران ٨١نفر حضور داشته‌اند.
چهارده استان در شکل‌دهی به این حرکت جمعی نقش داشتند که نقش تهران و خراسان رضوی با ۵٠اکران بیش از دیگر استان‌ها بوده است. همچنین استان‌ خوزستان با ٨اکران، استان‌های همدان و اصفهان هر کدام به تنهایی با ٧اکران و استان هرمزگان با ۵اکران مردمی، ازجمله دیگر استان‌هایی بودند که فعالیت قابل‌توجهی در این‌زمینه داشتند.
ازمیان ٢۴شهرستانی که میزبان این فعالیت فرهنگی بوده‌اند، از شهرستان‌های چناران، میناب، مشهد، تهران، اصفهان، نهاوند و باغملک به‌عنوان نقاط کلیدی و فعال‌تر در این زمینه می‌توان نام برد. ٣٧نقطۀ شهری و روستایی نیز در این‌زمینه فعال بوده‌‌اند که سهم نقاط شهری بیش از نقاط روستا‌یی است.
از میان ١٧۴اثر اکران‌شده، بیشترین آثار، مربوط می‌شوند به فیلم‌های داستانی؛ یعنی ٧١اثر داستانی در ١۵روز نخست مرداد اکران شده‌اند. بیشترین آثار اکران‌شده نیز آثاری هستند که قالب داستانی دارند.
اثر کوتاه «قابلمه» که به موضوع اقتصاد مقاومتی می‌پردازد و فیلم طنز «علمک»، به‌ترتیب با ١٣ و ١١ اکران، بیشترین اقبال را ازسوی مخاطبان داشته‌اند و بعد از این‌دو اثر، پویانمایی «بختک» و مستند «نبرد پالمیرا» بیشترین اکران‌های نیمۀ ابتدایی مرداد را به خود اختصاص داده‌ا‌ند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس