انجام آزمایشات پزشکی با موبایل

محققان دستگاهی ساخته‌اند که با اتصال آن به موبایل می‌توان آزمایش‌های پزشکی را با همان دقت تجهیزات بزرگ انجام داد.
به گزارش فیز، دستگاه جدید تحلیلگر شدت انتقال بازتابی است و می‌تواند آزمایش‌های پزشکی را با دقت دستگاه‌ها و تجهیزات بزرگ پزشکی انجام دهد.
هنگامی که دستگاه مذکور به موبایل متصل می‌شود، قابلیت تحلیل نمونۀ خون، ادرار و آب دهان را دارد. برایان کانینگهام، مدیر اجرایی این طرح می‌گوید: «دستگاهی که ما ساختیم، قابلیت انجام سه نوع آزمایش تشخیصی را دارد. بنابراین در عمل می‌توان هزاران تست ساخته شده را با آن منطبق کرد.».
این دستگاه دارای قسمت‌های مجزا بوده و کافی است تا بیمار نمونۀ آزمایش را در محل تعیین شده قرار داده و دستگاه را به تلفن همراه متصل کند. با این کار‌، فرد مورد نظر نتیجۀ آزمایش را به آسانی و با دقت بالا مشاهده می‌کند. نتایج به دست آمده با این دستگاه، مشابه نتایج تجهیزات کلینیکی است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس