مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ ٨: پیشنهاد احداث کتابخانه‌ها با نهاد کتابخانه ها است

خسروی- «با سلام. شاید در منطقۀ ما بوستان و یا پارک‌های زیادی وجود داشته باشد. چه نهادی می‌تواند در این بوستان‌ها و یا پارک‌ها کتابخانه درست کند تا جوانان و علاقه‌مندان هر‌وقت خواستند مطالعه کنند به آنجا بروند و وقت خود را سپری کنند؟ کاش کمی هم به کارهای فرهنگی توجه شود. لطفاً این مسئله را به گوش مسئولان ذی‌ربط برسانید. باتشکر
از شما.».
در پاسخ به این پیامک مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه‌٨ دربارۀ احداث کتابخانه در پارک‌ها متذکر شد: «احداث پارک‌ها مربوط به شهرداری است و احداث کتابخانه هم، اگر ساختمان‌دار باشد، باید توسط نهاد کتابخانه‌ها و وزارت ارشاد انجام بپذیرد و به آنجا درخواست بدهند.».
وی در‌همین زمینه اضافه کرد: «البته شهرداری‌ها هم می‌توانند برای احداث کتابخانه به نهادهای مربوطه درخواست بدهند.».
مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ ٨ در انتها اظهار کرد: «در سطح منطقه برخی از پارک‌های ما، از‌جمله بوستان باغ‌ملی و کوهسنگی، دارای قرائت‌خانه هستند که مردم می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس