مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ یک اعلام کرد: اتمام کار بوستان بنفشه تا پایان شهریور

خسروی- «سلام. در خیابان سجاد، خیابان بنفشۀ۶ پارک محلی بسیار با‌صفایی به نام بنفشه بود که گاهی از آن استفاده می‌کردیم، اما بیش‌از ٩ ماه است که سنگ‌فرش‌اش را کنده‌اند تا بازسازی کنند و امکان استفاده از فضای پارک وجود ندارد. چرا مسئولین شهرداری کار را تمام نمی‌کنند؟ لطفاً پیگیری کنید.». در پاسخ به این پیامک مسئول روابط عمومی شهرداری منطقۀ یک شهرداری یادآور شد: «این موضوع را قبول نداریم که بوستان بنفشه به حال خود رها شده است؛ طبق بازدید از بوستان بنفشه متوجه شدم کارگران مشغول کار هستند. شاید موقعی که مردم از آنجا عبور کرده‌اند کارگران در‌معرض دید آن‌ها قرار نداشته‌اند.».
امیری در ادامه با اشاره به ضعف در اعتبارات مالی برای اختصاص‌یافتن به اجرای پروژه‌‌های شهرداری منطقه متذکر شد: «به‌دلیل کمبود اعتبارات، کار با سرعت کندتری پیش می‌رود، اما متوقف نشده است.».
وی در پایان سخنانش دربارۀ زمان اتمام کار بوستان بنفشه خاطرنشان کرد: «براساس پیش‌بینی ما و اگر مشکلی پیش نیاید نهایتاً تا یک ماه دیگر کار آن تمام خواهد شد و در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس