دردسر اثبات مالکیت باوجود سند قطعی ماشین

اتومبیلی خریداری کردم و سند قطعی منقول آن را هم گرفتم. مدتی بعد توسط فردی کاملا غریبه به دادگاه کشیده شدم با این ادعا که اتومبیل مال ایشان است! الان بیشتر از ٣ ماه است که بنده را درگیر یک ادعا و درخواست واهی خود نموده و خودروی بنده که هم سند قطعی منقول و هم پلاک به نام خودم هست را بیشتر از ٣ ماه توقیف نموده و بنده را دچار ضررهای مادی و معنوی کرده است. چرا یک نفر اینقدر راحت باید بتواند زندگی یک نفر را بدون دلیل مختل کند؟

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس