خبر

عضو شهر مشهد در واکنش به اخبار
ضد و نقیض آغاز‌به‌کار شوراهای شهر:
۱۲شهریور، زمان قطعی شروع شورای پنجم
گروه خبر- عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: «هنوز قانون آغاز‌به‌کار شورای شهر و روستا در روزنامه‌ای رسمی منتشر نشده و ۱۲شهریورماه، زمان آغاز فعالیت شورای پنجم است.».
به‌گزارش خبرنگار شهرآرا، علی‌اصغر نخعی‌راد در واکنش به اخبار منتشرشده درخصوص آغاز‌به‌کار شورای پنجم از ابتدای شهریور، بیان کرد: «براساس مادۀ۲ قانون مدنی،‌ قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست و به‌موجب مادۀ۳ همین قانون انتشار قوانین باید از طریق رسانۀ رسمی کشور صورت گیرد.». وی افزود: «رئیس‌جمهور آغاز‌به‌کار شورای پنجم را در نامه‌ای داخلی به وزیر کشور اعلام کرده و هنوز در روزنامه‌ای رسمی منتشر نشده است.». نخعی‌راد تصریح کرد: «تا زمان انتشار قانون در روزنامۀ رسمی، قانون همان زمان معتبر و لازم‌الاجرا بوده و قانون فعلی ۱۲شهریورماه را ملاک قرار داده است.». عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه باید تمام ابلاغ‌های قانونی، آرای دیوان عدالت اداری و ثبت شرکت‌ها در روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی آگهی شود، افزود: «انتشار ابلاغیۀ رئیس‌جمهور به وزیر کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار و صداوسیما کفایت نمی‌کند و باید در این روزنامه آگهی شود.». به گفتۀ نخعی‌راد، علت عدم انتشار قانون ازسوی رئیس‌جمهور به‌دلیل اتمام فرصت ۱۵روزه است تا طبق قانون قبلی در تاریخ ۱۲شهریورماه صورت گیرد.». وی در پایان یادآور شد: «برگزاری مراسم تحلیف،‌ تصویب برنامه و پرداخت زودتر از موعد ابلاغ رسمی قانون در روزنامۀ رسمی غیرقانونی است.».


باز هم تأخیر در پروازهای فرودگاه مشهد
مسئولان فرودگاه به بازپرسی احضار شدند
گروه خبر- مسافران پرواز مشهد به تهران هواپیمایی زاگرس بیش از هفت ساعت در فرودگاه مشهد به‌دلیل نقص فنی سرگردان بودند. به‌گزارش شهرآرا، رئیس شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد علت تأخیر هفت‌ساعتۀ پرواز مشهد - تهران این شرکت را نقص فنی هواپیما اعلام و تصریح کرد: «این پرواز قرار بود ساعت ٢٠:٣٠ جمعه انجام شود، اما به‌دلیل وجود نقص فنی در چند مرحله اعلام تأخیر صورت گرفت و سرانجام این پرواز با هواپیمای جایگزین ساعت ٣:۴۵ بامداد شنبه انجام شد.». جواد علیپور ادامه داد: «ابتدا مدت تأخیر پرواز ازسوی تیم فنی یک‌ونیم ساعت اعلام شد. ازاین‌رو تمهیداتی برای اسکان مسافران صورت نگرفت، ولی پس از اعلام دوبارۀ تأخیر، پذیرایی لازم از مسافران انجام شد.». همچنین قاضی اصولی‌صفار، بازپرس ویژۀ فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد، از احضار مسئولان فرودگاه به بازپرسی خبر داد.


مدیرعامل شرکت قطارشهری
مشهد خبر داد
ارائۀ پیشنهاد افزایش تعداد خطوط قطارشهری
گروه خبر- مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: «پیشنهاد افزایش تعداد خطوط قطارشهری مشهد به شورای همتا ارائه‌ شده، اما هنوز به تصویب نرسیده است.». کیانوش کیامرز تصریح کرد: «برنامۀ اولیه برای توسعۀ خطوط قطارشهری در شهر مشهد، ۴ خط در افق سال١۴٠۵ بوده که در دورۀ فعلی مدیریت شهری پیشنهاد ایجاد چند خط جدید در طرح جامع حمل‌ونقل پیشنهاد شده، اما هنوز به تصویب نرسیده است.». وی ادامه داد: «اگر چه در سال٩۵ به‌دلیل مناسب‌نبودن شرایط اقتصادی، امکان تأمین منابع مالی برای احداث خطوط قطارشهری فراهم نبود، اما با تدبیر مدیران شهری، هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد و منابع حاصل از آن برای توسعۀ خطوط قطارشهری اختصاص یافت.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس