معاون وزیر نفت: بنزین‌های وارداتی استاندارد است

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، با بیان اینکه میزان تولید بنزین یورو۴ به روزانه ٢٧میلیون لیتر رسیده است گفت: «همۀ محموله‌های بنزین وارداتی کشور استاندارد است و، در صورت غیراستاندارد بودن، از گمرک ترخیص نمی‌شود و اجازۀ ورود به کشور نمی‌یابد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس