در همین صفحه می خوانید؛ برخورد اول

انسان ذاتاً یک موجود اجتماعی است، پس نباید با خودتان بگویید که من چه کاری به دیگران دارم، سرتان را بیندازید پایین و به گوشه‌ای بروید. چه بسا همین سرپایین انداختن‌ها و ترس از مواجهه با آدم‌های غریبه، شما را تا مرز افسردگی پیش ببرد. پس با ما باشید تا چند ترفند ساده برای ارتباط با اطرافیان در برخورد اول را مرور کنیم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس