چطور پسرم را از ازدواج منصرف کنم؟

شهروند: پسری دارم که مهرماه سال گذشته وارد دانشگاه شده‌ است. دوماه بعد‌از شروع سال تحصیلی گفت به دختری علاقه‌مند شده و می‌خواهد ازدواج کند. ما در خانوادۀ خودمان ازدواج در سن پایین نداریم، به‌خصوص اینکه دختر اهل یکی از شهرستان‌های دورافتاده است و فرهنگشان به‌شدت با ما متفاوت است. چندماه است که مدام در خانواده درگیری و بحث داریم. به نظر شما چطور راضی‌اش کنم که از ازدواج منصرف شود؟ هر چه دلیل می‌آوریم که مدرکش را بگیرد و به سربازی برود، قبول نمی‌کند.
شما به عنوان والد، دو راه بیشتر پیش رو ندارید؛ یکی اینکه همچنان مخالفت کنید تا یا خودتان خسته شوید یا پسرتان. این راه‌حلی است که خودتان هم تا‌به‌حال در پیش گرفته و به نتیجه نرسیده‌اید. راه دوم این است که به پسرتان ثابت شود ازدواج در این سن با غلبۀ احساس و عشق آتشین همراه است و مناسب نیست و این دختر هم شرایطش را ندارد.
بهتر است با خانوادۀ دختر قرار بگذارید و به خواستگاری رسمی بروید. در جلسۀ خواستگاری شرایط پسرتان را بگویید و توضیح بدهید که قرار نیست هیچ حمایت مالی از او بکنید. به‌هر‌حال خانوادۀ دختر هم ملاک‌ها و خواسته‌هایی دارند و حتماً برای ازدواج شرط و شروطی می‌گذارند. پسرتان باید بداند که ازدواج، هزینه‌ها و سختی‌هایی دارد و به همین سادگی هم نیست. از همین رفتارها و خواسته‌های خانواده باید با پسرتان حرف بزنید و او را با منطق قانع کنید.
اگر برخلاف تصور شما خانوادۀ دختر با تمام شرایط پسرتان موافقت کردند و راضی شدند که با همین وضعیت به شما دختر بدهند، باید وضعیت را بررسی کنید و ببینید چه مشکلی وجود دارد. با این وضعیت اگر نتوانستید با پسرتان کنار بیایید، به مشاور پیش‌از ازدواج مراجعه کنید.
* مشاور خانواده/ رضا زیبایی*
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس