٧٧ مرد افیونی در بند قانون

پلیس ۷۷‌ خرده‌فروش مواد مخدر را در سطح استان خراسان رضوی شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش شهرآرا، در پی اجرای طرح پاک‌سازی مناطق آلوده به مواد افیونی در مشهد و دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی، ٧٧ خرده‌فروش انواع مواد مخدر شناسایی و، طی هماهنگی قضایی، دستگیر شدند.
در پی اجرای این عملیات ضربتی، ۲۴‌کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد.
این سوداگران مرگ، پس از تشکیل پرونده، برای ادامۀ تحقیقات، تحویل مقام قضایی شدند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس