پیگیری شهرآرا دربارۀ معضل زنان بدسرپرستی که در دوراهی طلاق یا بدسرپرستی قرار می گیرند ؛ وقتی قوانین بی‌وجدان می‌شوند

﷯مصطفی فاطمی نسب - «لطفا فکری به حال ما نیازمندان بکنید. همسرم معتاد است و خرج فرزندان را من تامین می کنم. اما هزینه های زندگی آنقدر بالاست که توان برآورده کردن اولین نیازهایم را هم ندارم. کمیته امداد رفته ام می گویند تو همسر داری و تحت پوشش قرار نمی گیری. کاش شما می توانستید کاری برای من بکنید».
نگاهش را به دوفرزند کوچکش می‌اندازد، فرزندانی که معنای «پدر» در تصور آن‌ها مساوی شده است با خماری، دعوا، کتک‌کاری، فروش وسایل منزل و خجالت‌زدگی. کاری نمی‌تواند بکند، سرپرستش از دار دنیا همین یک‌نیمه‌مرد است. برای دوفرزند کوچکش درمیان
دودهای متراکم خانمان‌سوز، هوایی برای نفس‌کشیدن و حیات می‌خواهد اما نمی‌داند چگونه؟
با حالتی شکست‌خورده می‌گوید: «کار می‌کنم اما درآمدم جواب‌گوی نیازهای اولیۀ خودم و بچه‌هایم نیست. به کمیته مراجعه کرده‌ام، اما شرایط آن‌ها برای پذیرش، جداشدن یا فوت‌همسر است. ».
سرش را پایین می‌اندازد و آرام می‌گوید: «من از خودم گذشته‌ام. نگران آیندۀ بچه‌هایم هستم. می‌خواهم برای آن‌ها کاری کنم، اما نمی‌توانم.».
فکرم به‌سمت کمیتۀ امداد می‌رود. با حالت امید و ناامیدی با مدیرکل کمیتۀ امدادامام خمینی استان تماس می‌گیرم. خوشبختانه اولین‌تماسم با پاسخ همراه
می‌شود.
مسعودیان‌راد پس‌از شنیدن ماجرا، شرایط پذیرش مددجویان زن را برایم شرح می‌دهد و می‌گوید: «این مسئله که کمیتۀ امداد شرایط تحت‌پوشش‌قراردادن مددجو را جداشدن از همسر یا فوت وی قرار داده، به‌معنای اجبارکردن این اشخاص به انجام چنین‌کارهایی
نیست.این شرایط تنها برای مشخص‌شدن نیازمند از غیرنیازمند است و نمی‌توان گفت کمیته افراد را مجبور به طلاق اجباری می‌کند؛ مثل این است که فردی برای تحت‌پوشش‌ بهزیستی قرارگرفتن خودش را معلول
کند!
«وی در ادامۀ توضیحاتش عنوان می‌کند: «ما مدرک طلاق را هم به این‌خاطر از مراجعه‌کنندگان می‌گیریم که بسیاری از افراد ،متأسفانه، خودشان را مطلقه معرفی می‌کنند، درحالی‌که این چنین نیست و این مسئله، اعتبارات ما را به‌سمت افراد غیرنیازمند می‌کشاند.».

اولویت کمیته امداد
خانواده های بی سرپرست و از کارافتاده است
مدیرکل کمیتۀ خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه کمیتۀ امداد قرار نیست بی‌مسئولیتی معتادان را جبران کند، تأکید می‌کند: «ما موظف هستیم در ابتدا به خانواده‌های بی‌سرپرست و خانواده‌های ازکارافتاده با تأیید مدرک پزشکی رسیدگی کنیم و اگر همین ضابطه هم وجود نداشته باشد، باید کل نیازمندان کشور را پوشش دهیم که واضح است این مسئله شدنی
نیست.».مسعودیان‌راد در پاسخ به این سؤال که کمیتۀ امداد چه ملاک‌هایی را برای تحت‌پوشش‌قراردادن نیازمندان درنظر گرفته می‌گوید: «مسلماً هرخانوادۀ بی‌سرپرستی تحت‌پوشش کمیته قرار نمی‌گیرد و باید علاوه‌بر بی‌سرپرستی و یا ازکارافتادگی قید نیازمندی هم داشته باشد.».

مددجو نباید مستمری بگیر باشد
مدیرکل کمیتۀ امدادخمینی خراسان‌رضوی عنوان می‌کند: «در این خصوص شاخص‌هایی وجود دارد، ازجمله اینکه خانواده نیازمند نباید مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، بهزیستی و سازمان‌های دیگر در کشور باشد.».

سه برابر شدن یارانه و مستمری نیازمندان
این مقام مسئول ضمن اشاره به کمک های مختلف کمیته امداد به مددجویان اضافه می کند: «کمک‌های کمیته در قالب اعطای وام مسکن، اشتغال، تحصیل، یارانه و مستمری است که دو مورد اخیر تقریبا به سه برابر افزایش پیدا
کرده است.». مسعودیان‌راد ادعای ناهماهنگی کمیتۀ امداد با خیریه‌ها در کمک‌رسانی به نیازمندان را رد می‌کند و می‌گوید: «جایگاه قانونی خیریه‌ها به لحاظ نظارتی و حسابرسی فرمانداری‌هاست اما با‌این‌وجود ما به‌عنوان یک مرجع حمایتی با اکثر این خیریه‌ها ارتباط برقرار کرده و همکاری‌های مشترکی تعریف کرده‌ایم؛ به‌نحوی که حتی با برخی از این خیریه‌ها تقسیم‌کار انجام
داده‌ایم.». مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خراسان‌رضوی با بیان اینکه کمیتۀ امداد نگاه مثبتی به خیریه‌ها دارد اضافه می‌کند:« ما تک‌تک خیریه‌های قانونی استان را مورد بررسی قرار داده و برای همۀ آن‌ها پرونده ایجاد کرده‌ایم اما قبول داریم که همچنان باید هدفمندتر و هماهنگ‌تر از این عمل کنیم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس