با رأی اعتماد هیئت وزیران؛ محمدمهدی مروج‌الشریعه، استاندار خراسان جنوبی شد

در جلسۀ روز گذشتۀ هیئت‌دولت، استانداران پیشنهادی هفت استان کشور از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند. بر‌این‌اساس محمدمهدی مروج‌الشریعه، معاون فعلی هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری خراسان رضوی، به‌عنوان استاندار خراسان جنوبی منصوب شد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس