اخبار

٢٨ درصد کسری درآمد در خراسان رضوی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: «حجم وصول درآمد در این استان تا پایان مرداد گذشته در مقایسه با درآمد مصوب امسال به میزان ٢٨ درصد کسری نشان می‌دهد.».
سید مهدی رمضانی افزود: «درآمد مصوب امسال برای خراسان رضوی، با ١٠ درصد افزایش، ٣٢۴٧٧ میلیارد ریال است. این رقم پارسال ٢٩٠٠٠ میلیارد ریال بود.».
وی ادامه داد: «به این ترتیب، درآمد مصوب تا پایان مرداد‌ماه ١٣۵٣٢ میلیارد ریال می‌باشد اما، ظرف پنج ماه نخست امسال، ٩٧٣۵ میلیارد ریال از آن وصول شده
است.».
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: «٩٣ درصد از درآمدهای استان، معادل ٩١٠۵ میلیارد ریال، در این مدت از محل درآمدهای مالیاتی وصول شده است و بقیه درآمدهای غیرمالیاتی
است.».
وی افزود: «تاکنون حدود ٣٣٠ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی با طلب بخش خصوصی از دولت در حال تهاتر و صدور اوراق تسویه
می‌باشد.».
رمضانی ادامه داد: «ظرف سال‌های ٩۴ و ٩۵، به رغم افزایش درآمدهای وصولی نسبت به سال‌های قبل از آن، با کسری درآمد نسبت به مبلغ مصوب مواجه شدیم که علت آن افزایش غیرکارشناسانۀ مبلغ مصوب بوده است. پیش‌بینی می‌شود امسال نیز ١٢ درصد کسری درآمد نسبت به مبلغ مصوب داشته باشیم.».


١۵٠ هزار هکتار
کشت پاییزۀ گندم
در خراسان رضوی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: «کشت پاییزۀ گندم در سطح ١۵٠هزار هکتار از کشتزارهای این استان آغاز شده است.».
نجفقلی صالحی با بیان اینکه «اجرای کشت پاییزۀ محصولاتی مانند کلزا، گندم و جو در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید مازاد بر نیاز این محصولات انجام می‌شود.» اظهار کرد: «برنامه‌ریزی لازم، تأمین نهاده‌ها و امکانات مورد‌نیاز در این زمینه صورت گرفته است. به این ترتیب، تلاش می‌شود، ضمن حفظ تولید، شاهد افزایش بهره‌وری در کاشت و برداشت محصولات کشاورزی نیز
باشیم.».
وی گفت: «برداشت ٣٨٠٠ کیلوگرم محصول از هر هکتار در کشت پاییزۀ گندم پیش‌بینی می‌شود. این پیش‌بینی، در صورت فراهم بودن شرایط جوی مناسب و مورد‌نیاز، محقق خواهد شد.».


بحران شدید آب در کشور نیازمند توجه ویژه است
مشاور وزیر و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: «آب قالب در کشور آب سبز است و حدود ٧٠ درصد بارندگی کشور آب سبز است که ما کمتر به این مسئله توجه کرده‌ایم.».
عباس زارع دربارۀ مسئلۀ بحران آب اظهار داشت: «در بحث آب، هر جشنواره، نشست و گردهمایی‌ای که شکل می‌گیرد به دلیل بحران آب است. در واقع، کشور بحران شدید آب دارد و این مسئله نیازمند توجه ویژه
است.».
مشاور وزیر و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی افزود: «باید از منابع آب محدودی که در دست داریم استفادۀ بهینه و درست‌ بکنیم.».
زارع با تأکید بر اینکه کمتر به آب سبز توجه شده است متذکر شد: «آب قالب در کشور آب سبز است و حدود ٧٠ درصد بارندگی کشور آب سبز است که ما کمتر به این مسئله توجه کرده‌ایم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس