فرشته سلجوقی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری : اولین اشتباه زنان، آخرین اشتباه آن‌هاست

فرشته سلجوقی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی می‌گوید: «درحال‌حاضر جامعه به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که نه‌تنها به مطالبۀ زنان برای حضور پاسخ می‌دهد، بلکه حتی این ضرورت را درک کرده است. ما در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی یک بلوغی را شاهد هستیم که برای جامعه این مهم را یادآوری می‌کند که حضور زنان برای رسیدن به توسعۀ پایدار و متوازن ضروری است. صرف اینکه فکر کنیم با بازکردن درِ دانشگاه‌ها به روی خانم‌ها و فارغ‌التحصیلی بیش از ۵٠درصد خانم‌ها در دانشگاه‌ها، حضور زنان کفایت می‌کند، این‌طور نیست. در موقعیت فعلی، زنانی که توانمندی و شایستگی دارند، باید در صحنه‌های تصمیم‌گیری باشند.». وی درعین‌حال تأکید می‌کند که «در شرایط کاری نیز نباید تبعیضی را شاهد باشیم. متأسفانه در خیلی از موارد، اولین اشتباه برای زنان، آخرین اشتباهشان می‌شود. بالأخره اشتباهات انسانی و مدیریتی در هر جایی وجود دارد، اما وقتی این اشتباهات توسط زنان رخ دهد، تاوان سنگینی می‌دهند. وقتی در جامعۀ مردان، اشتباهی رخ می‌دهد، فقط فرد را عتاب می‌کنند؛ اما در یک جامعه با تفکر نادرست، اگر یک زن اشتباه کند، جامعۀ زنان را خطاب‌وعتاب قرار می‌دهند. این رویکرد اشتباه و معضلی فرهنگی است که بخشی از آن به تربیت در خانواده برمی‌گردد. زنان ما مدیریت پنهان فرهنگی در جامعه را برعهده دارند که دراین‌زمینه نیز باید مباحث فرهنگی را از ابتدا در نظر بگیرند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس