عامل از بین بردن نهاد های مشارکتی مردمی ؛ دولت ها مقصر بوده اند

در گذشته مردم در امور شهری مشارکت جدی داشتند. اصلا نهادهایش هم وجود داشت و آدم‌هایش هم بودند. مردم خودشان شهر را اداره می‌کردند. پس مشارکت در عالی‌ترین سطح وجود داشته، ولی طی صد‌سال گذشته رو به افول گذاشته است و در این زمینه اتفاقاً دولت‌ها مقصر بوده‌اند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس