در دیداری دانشجویی عنوان شد؛ خط و نشان عارف برای وحدت‌شکنان

محمدرضا عارف، در دیدار با اعضای تشکل دانشجویی انجمن وفاق و توسعۀ دانشگاه شیراز، با بیان اینکه جوانان اصلاح‌طلب در راه رسیدن به آرمان‌های خود هزینه‌هایی بعضاً سنگین متحمل شدند، به انصراف خود در انتخابات سال‌۹۲ اشاره کرد و گفت: «تصمیمی که در انتخابات سال‌۹۲ گرفته شد بیانگر ظرفیت گفتمان اصلاحات بود و نباید آن را معطوف به فرد خاصی کرد.». وی با بیان اینکه وحدت و انسجام جریان اصلاح‌طلب یک اصل مهم برای ادامۀ حضور این جریان در فضای سیاسی ایران است خاطرنشان کرد: «باید از داخل جبهۀ اصلاحات یک ‌صدا شنیده شود.». رئیس فراکسیون امید بر ضرورت تشکیل احزاب فراگیر در کشور تأکید کرد و گفت: «در دور اول فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، تلاش زیادی برای توقف فعالیت این شورا از طریق تهدیدهای مختلف صورت گرفت ولی، از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی داشتیم، به فعالیتمان ادامه دادیم. در مقطع فعلی، متأسفانه با جعل برخی گفتمان‌ها به دنبال فروپاشی شورای عالی اصلاح‌طلبان هستند که البته موفق نخواهند شد و جریان اصلاحات، با ساز‌‌و‌کاری که اندیشیده می‌شود، باید انسجام و وحدت خود را حفظ کند.». عارف با هشدار به افرادی که با برخی اظهارنظرها به دنبال نادیده گرفتن هویت اصلاح‌طلبی هستند تأکید کرد: «فعلا، برای حفظ انسجام جریان اصلاح‌طلب، دربرابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت اصلاح‌‌طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت می‌کنم ولی، در صورت تداوم آن، مطمئناً دربارۀ اهداف این‌گونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.». رئیس فراکسیون امید در پایان از جوانان خواست، در مجامع مختلف و در فضای مجازی، مطالبات جدی و منطقی از فراکسیون امید را مطرح کنند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس