مدیر انتشارات «مرندیز»: در بازار کتاب ثبات وجود ندارد

مدیر انتشارات «مرندیز» مشهد گفت: «در بازار کتاب ثبات وجود ندارد و ما دائماً در نوسان هستیم.».
مهدی نصیرزاده درباب ثبات در بازار کتاب و نحوۀ فعالیت انتشارات «مرندیز» از بدو تأسیس تاکنون به «ایسنا» گفت: «ما از سال ۷۲ فعالیتمان را در عرصۀ چاپ کتاب آغاز کردیم و میزان چاپ کتاب‌های ما بسته‌به سال‌های مختلف متفاوت بوده و با‌توجه‌به تغییرات بازار عناوین و تیراژ کتاب‌ها نیز تغییر می‌کند.».
وی ادامه داد: «اگر بازار رونق داشته باشد، عناوین و تیراژ کتاب‌ها بالا می‌رود. واقعیت امر این‌ است که متأسفانه در بازار کتاب ثبات وجود ندارد؛ گاهی رکود و گاهی رونق است و در کلِ بازار کتاب، چه از نظر تیراژ و چه از نظر تولید، نشر زیاد روبه‌جلو نبوده است.».مدیریت انتشارات «مرندیز» مشهد دربارۀ حمایت از انتشارات تصریح کرد: «بعد از قطع یارانۀ کاغذ در سال ۸۶ حمایت آن‌چنانی نداشتیم؛ البته گاهی خرید برخی عناوین بوده، ولی آن‌هم آن‌چنان قابل‌اعتنا نبوده که بتوانیم بگوییم حمایتی صورت گرفته است.».نصیرزاده با اشاره به اینکه کتاب در جامعۀ ما جزو نیازهای ثانویه است خاطرنشان کرد: «به‌طور کل وضعیت ما خیلی رضایت‌بخش نیست و دلیل آن‌هم این‌ است که کتاب در سبد کالای خانوارهای ایرانی نیست و وقتی هم با مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه می‌شویم این وضعیت در حوزۀ نشر به‌مراتب بدتر می‌شود و باعث ضربه به نشر می‌شود.».
وی با تأکید بر اینکه «تاکنون بالغ‌‌بر ۱۰۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های ادبیات، علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... چاپ کرده‌ایم.» افزود: «یکی از راه‌حل‌ها برای ارتقا و بهبود نشر این‌ است که از‌طریق رسانۀ ملی، رسانۀ نوشتاری و ... هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا نیاز به کتاب را در مردم ایجاد نماییم. همچنین از‌طریق آموزش‌و‌پرورش هم می‌توانیم این هدف را محقق کنیم.».
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس