سرپرست شهرداری مشهد عنوان کرد؛ تقویت مشارکت مردمی در حوزه‌های فرهنگی

گروه خبر- سرپرست شهرداری مشهد گفت: «هنر مدیران، استفاده از توان و مشارکت مردمی در حوزه‌های فرهنگی است.».
به گزارش شهرآرا، محمد آذری در مراسم معارفۀ سرپرست سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری مشهد بیان کرد: «در کشور ما هرجا به مشکلی می‌خوریم می‌گویند مشکل فرهنگی است که البته با نگاه موشکافانه، این‌حرفِ بی‌ربطی نیست؛ به‌عنوان مثال اگر می‌خواهیم در حوزه‌های مختلف مانند نظافت شهر، جمع‌آوری زباله و دیگر حوزه‌های شهری اقدامی انجام دهیم باید به حوزۀ فرهنگ توجه شود.».آذری عنوان کرد: «فعالیت‌های ما ضمن آگاهی‌دادن به مردم باید متناسب با شأن شهر مشهد و نیازهای روز جامعه باشد؛ ما اعتقاد نداریم که جامعه باید همیشه در سوگ‌وماتم باشد، بلکه مردم به نشاط هم نیاز
دارند.».
سرپرست شهرداری مشهد با اشاره به اینکه هنر ما استفاده از توان و مشارکت مردمی در حوزۀ فرهنگی است، عنوان کرد: «در گذشته شاهد مشارکت مردم در مساجد برای برگزاری جشن‌ها و اعیاد مختلف بودیم، لذا باید امروز نیز از مشارکت مردم استفاده کنیم و به آن سمت‌وسو بدهیم.».
شایان ذکر است، با حکم محمد آذری، سرپرست شهرداری مشهد، حسین نخعی شریف به‌عنوان سرپرست سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری مشهد منصوب شد. در کارنامۀ کاری حسین نخعی شریف، مدیریت تربیت‌بدنی همگانی شهرداری مشهد دیده می‌شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس