فعال رسانه‌ای اصلاح طلب در گفتگو با شهرآرا با اشاره به تغییرات تیم رسانه‌ای دولت اظهار کرد؛ ضعف رسانه‌ای دولت با حضور قوچانی برطرف می‌شود

علی‌اصغر شفیعیان، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب، معتقد است، اگر کسی بخواهد تیم رسانه‌ای دولت را تقویت کند، آن شخص قطعاً محمد قوچانی است. او در‌همین‌زمینه می‌گوید: «آقای قوچانی دارای تجربۀ بسیار خوب رسانه‌ای است و خوشنام است. او در بیست سال گذشته تیم رسانه‌ای با‌ثبات و توانمندی داشته و همین امر موجب شده که امروز دسترسی‌های بسیار خوبی در رسانه‌های مختلف داشته باشد. همچنین قوچانی عضو شورای مرکزی حزب «کارگزاران سازندگی» است و این حزب از نظر فکری نزدیک‌ترین حزب اصلاح‌طلب به دولت است.».
وی می‌افزاید: «تیم رسانه‌ای دولت به یکسری اصلاحات نیاز دارد که یک مورد اصلی آن تقویت این تیم با حضور شخصی بود که ارتباط گسترده و مؤثری با رسانه‌ها داشته باشد که این امر حالا اتفاق افتاده است. اما مسئلۀ اصلی ما در تیم اطلاع‌رسانی دولت، بیش از اینکه ضعف تیم باشد، قوّت غول رسانه‌ای مخالفین دولت است، رسانه‌هایی که عمدتاً شخصی نیستند و ازطرف نهادهای قدرت که رقیب سیاسی رئیس‌جمهور هستند به‌طور رسمی‌حمایت می‌شوند، و این درحالی است که رسانه‌های مذکور از‌منظر قانونی رسماً خصوصی نیستند و بخشی از حاکمیت به‌حساب می‌آیند.».
شفیعیان می‌گوید: «مسئلۀ اصلی طرف مقابل دولت است. بعضاً شاهد هستیم که رقیبان سیاسی دولت از‌طریق رسانه‌هایشان به مسائل ضدامنیتی دامن می‌زنند؛ به‌عنوان‌مثل این رسانه‌ها در تحریک افکار عمومی‌ دربارۀ مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و ایجاد التهاب در جامعه نقش داشتند. دامن‌زدن به این موضوع خیانت به امنیت ملی است، اما در‌حال‌حاضر برخی رسانه‌های حاکمیتی به این موضوع دامن می‌زنند، برای اینکه بتوانند دولت را تضعیف
کنند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس