این همه چمچمه زدی کو حلوا؟

در روزگار قبل که حلوا از خوردنی‌های لذیذ محسوب می‌شد و حلوا‌فروش‌ها آن را در خانه درست می‌کردند و بعد در بازار می‌فروختند، این ضرب‌المثل متولد شد. پختن حلوا نیاز به صبوری داشت و آشپز باید سر دیگ می‌ایستاد و آن‌قدر با قاشق بزرگ آهنی آن را چمچمه می‌زد تا آرام‌آرام آماده می‌شد. حتما می‌پرسید چمچمه چیست؟ به هم‌زدن حلوا با قاشق بزرگ و دسته‌بلند آهنی چمچمه‌زدن می‌گفتند. خب این ضرب‌المثل را وقتی می‌گویند که کسی حرف‌های بزرگ بزند و به آن عمل نکند.
روزی مردی یکی از دوستانش را با اصرار فراوان به خانه خود دعوت کرد که بیا خانه ما حلوا بخور. میهمان توی اتاق نشست و ساعت‌ها منتظر خوردن حلوای خوشمزه به در چشم دوخت. صدای چمچمه را می‌شنید که به دیگ می‌خورد. مهمان همان‌طورکه خودش را آماده خوردن حلوا کرده بود، دوستش با یک ظرف بزرگ دوغ و نان تازه از راه رسید و سفره را پهن کرد. مهمان که این اتفاق را دید، گفت: این همه چمچمه زدی کو حلوا؟ حالا بماند که بر سر حلوا چه آمده بود و هیچ‌کس درباره آن چیزی نمی‌داند.
﷯ جیران

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس