تجربه این حس مشترک انسانی برای برخی خوشایند است؛ لذت ترسیدن !

ترس یکی از واکنش‌های غیرارادی است که از دیرباز با انسان همراه بوده است. ترس یک واکنش به‌شدت پیچیده و بنیادی است که هدف آن محافظت از موجودات زنده در مقابل تهدید‌هایی علیه وجود آن‌ها است. تجربه‌ برانگیختگی در طول ترس را می‌توان در شرایط مثبت هم تجربه کرد.
ترس یک حس دیوانگی و حواس‌پرتی را به‌دنبال دارد که می‌تواند یک تجربه‌‌ مثبت باشد. وقتی یک اتفاق ترسناک رخ می‌دهد، فرد در حالت هشدار شدید قرار دارد و تحت‌تأثیر مسائل دیگری که ممکن است در ذهن او باشند، قرار نمی‌گیرد. علاوه‌بر‌این، وقتی شخص این اتفاقات وحشتناک را همراه با اشخاص زندگی خود تجربه می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که این احساسات می‌توانند از یک دید مثبت، مسری باشند. انسان یک موجود اجتماعی و قادر به یادگیری از دیگری است. پس وقتی شخص در خانه دوستان‌ احضار روح می‌بیند، واکنش او خیلی سریع از جیغ زدن به خندیدن تبدیل می‌شود، در‌نتیجه از نظر اجتماعی می‌تواند این رفتار را به‌سرعت تشخیص دهد و این رفتار بر او اثر مثبتی
داشته باشد.
البته باید به‌خاطر داشت که هر‌کسی شخصیت متفاوت و درک منحصر‌‌به‌فردی از یک رویداد ترسناک یا لذت‌بخش دارد. گذشته از تمام نکات جذاب، سطوح ناهنجاری ترس و خشم می‌توانند منجر‌‌به پریشانی و اختلال در عملکرد شوند و توانایی فرد برای موفقیت و لذت از زندگی را محدود کنند.
تقریبا از هر ۴نفر یک نفر، شکلی از اختلال اضطراب را در طول زندگی خود تجربه می‌کند و تقریبا ۸‌درصد هم اختلال استرس آسیب‌زا را تجربه می‌کنند. اگر شخصی یک تجربه‌ ترس را بسیار واقعی قلمداد کند، حس واکنش به ترس شدید ممکن است در این موقعیت بر حس کنترل او غلبه کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس