پرداخت ۱۰ درصد کسر شده به سپرده‌گذاران کاسپین

﷯رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصدی که از سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپرده‌گذاران است. به گزارش خانه ملت، ولی ا... سیف گفت: مبلغ ٢٠٠میلیون تومان به تمامی سپرده‌گذاران اعم از سپرده‌گذارانی که زیر ٢٠٠ میلیون تومان و بیش از این ارقام سپرده‌‌گذاری‌کرده‌اند،پرداخت شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: ‌اکنون شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کرده‌است،پاسخ‌گوی سپرده‌گذارانی است که برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کنند و به تدریج تمامی سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد. وی ادامه داد: مابقی سپرده مشتریان که بالای ٢٠٠ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار می‌شود که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و افضل توس بود که پیش‌بینی شد تا مبلغ صد میلیارد تومان پرداخت شود که البته هنوز تصمیم نهایی در این‌باره گرفته نشده است، البته سپرده مشتریان تا ٣ میلیون تومان پرداخت شده‌است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس