نسخه پی دی اف

خراسان در چله انقلاب

هدف غایی هر نظامی که ساختارش مردم برای مردم باشد، چیزی جز ارائه خدمات و بهره‌مندی از تمامی حقوق آن ها نیست. امروز که به چهلمین منزل از انقلاب اسلامی ایــران رسیده ایم، نگاهـی به گذشته داریـم و امیـدی به آینده؛ و مرور خواهیم کرد آنچه را که به اراده ملت برای رفاه و آسایش آنان تهیه شده است.
آماری که در ادامه آمده است گوشه ای از خدمات صورت گرفته در خراسان رضوی است. برخی آمارها براساس مشروح خدمات به خراسان بزرگ بوده و برخی اقدامات در پهنـه خراسان رضوی انجــام شده است که در چله فجر به آن نظری می اندازیم:

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس