نسخه پی دی اف

هوشمندی مدیران پردیس سینمایی اطلس نتیجه داد؛ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد هم برای دومین‌بار در سینما اطلس حضور پیدا کرد و درباره رویکرد مدیریت شهری پیرامون فرهنگ و هنر در شهر مشهد، گفت: در موضوع مربوط به فرهنگ و فعالیت‌های هنری، تکالیفی هم به لحاظ قانونی داریم و هم در گذر زمان یکسری توقعاتی ازسوی جامعه نسبت به شورای شهر به وجود آمده که به‌صورت طبیعی شهرداری در سال‌های گذشته نیز به آن توجه داشته است. ما در شورای پنجم توجهمان به این حوزه به‌ویژه در بخش فرهنگ عمومی و فرهنگ شهروندی بوده و سعی کردیم ابعاد مختلف فرهنگی در چهارچوب فعالیت‌های شهرداری را تحت‌پوشش و حمایت قرار دهیم.
محمدرضا حیدری افزود: این فعالیت‌های ما بخشی در فرهنگ‌سراها در حال انجام است و بخشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. در بخش‌های دیگری همچون گردشگری، تربیت‌بدنی و ورزش‌های همگانی در حوزه معاونت فرهنگی نیز ورود کردیم و در حال فعالیت هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که دراین‌بین اهمیت بیشتری دارد، این است که ما سعی کردیم آن بخش‌هایی که مردم نیاز یا توقع دارند و این نیازها و توقعات توسط بخش‌های دیگر مغفول مانده یا در توانایی‌شان نبوده است، ما ورود پیدا کنیم و فعالیت کنیم، مانند جشنواره فیلم فجر که ما امکاناتی را در اختیار دیگربخش‌ها قرار دادیم تا بخشی از نیاز مردم به بهترین شکل رفع یا کم شود.
وی در رابطه با نگاه آینده شورای اسلامی شهر به حوزه فرهنگ و هنر گفت: رویکرد مدیریت شهری کنونی به‌دنبال مشارکت اکثریت شهروندان و جریان نخبگان در حوزه فرهنگی و هنری است که قطعا در سال۹۸ منسجم‌تر خواهد بود.
وی درباره پردیس سینمایی اطلس اظهار کرد: فکر می‌کنم اولین پیوند بخش تجاری ما با فرهنگ و هنر در پردیس سینمایی اطلس شکل گرفت و این هوشمندی مدیران این مجموعه است که سعی کردند از این ظرفیت استفاده کنند و این پیوند را بسط دهند. در مراکز تجاری کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌بینیم که صرفا خرید معنایی ندارد و معمولا این مراکز مراکزی چندوجهی هستند و خرید پیوند داده‌شده است با زعم موردپسند مردم و این اهتمام و هوشمندی مدیران پردیس سینمایی اطلس نیز موفقیت‌آمیز بوده که در نظر مردم جزو سینماهای برتر انتخاب‌شده است.‌

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس