نسخه پی دی اف

محصولات کپی شده یک واحد مونتاژ

تب جراحی های زیبایی غیرضروری چنان درمیان ما ایرانی ها داغ شده است که این روزها در کوچه و خیابان دائم با چهره هایی شبیه هم برخورد می کنیم، درست مانند محصولات کپی شده یک واحد مونتاژ با شکل و شمایلی چون بینی های قلمی و سربالا، گونه های برجسته و ابروها و چشم های کشیده. به این مسئله، تب زیبایی های آخر سال را هم اضافه کنید که چندسالی است گریبان گیر جامعه شده است. به طوری که به گفته نایب رئیس انجمن راینولوژی ایران به جز ضعف فرهنگی و هزینه های کم خدمات پزشکی در ایران، فاکتور دیگری به اسم مناسبت های خاص هم این روزها به تعداد جراحی های زیبایی اضافه کرده است، به طوری که در اسفندماه و روزهای منتهی به نوروز بیش از هرزمان دیگری برای انجام این نوع عمل ها متقاضی داریم..
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس