نسخه پی دی اف

نگاره

٢٣ اسفند سالروز درگذشت آیت‌ا... سیدابوالقاسم کاشانی (١٣۴٠) است. عالم و سیاست‌مداری تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران که از سویی درکنار دکتر محمد مصدق
دست بیگانگان را از صنعت نفت ایران کوتاه کرد و ازسویی اختلافاتش با همان مصدق پیامدهای ناگواری به بار آورد... .
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس