نسخه پی دی اف

تنها یک کرسی سهم نمایندگان استان در هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس

انتخابــــــــات هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس دهم در حالی در روزهای ٢٠‌و ٢٢‌خرداد برای سال سوم برگزار شد که فقط نام جلیل رحیمی جهان‌آبادی به عنوان دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به چشم می‌خورد و ١٢‌نماینده دیگر استان و حتی پنج نماینده مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر ایران، جایی در میان اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌ها ندارند و حالا فقط می‌توان به انتخابات کمیسیون‌های امنیت ملی و آموزش که هفته آینده برگزار می‌شود، دل‌خوش بود.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که بدانیم از سال اول فعالیت مجلس دهم، سهم نمایندگان استان در هیئت رئیسه کمیسیون‌های مختلف روند کاهشی داشته است، در سال ٩۵‌یعنی اولین سال فعالیت مجلس دهم، نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی، محمود نگهبان سلامی، نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش، سعید باستانی، سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن و حسین مقصودی به عنوان سخن‌گوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس انتخاب شدند. سال ٩۶‌سهم نمایندگان استان در هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی به سه کرسی کاهش یافت، در این سال کرسی نایب رئیسی دوم کمیسیون فرهنگی به پژمانفر رسید، سعید باستانی در جایگاه سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن ماند و جلیل رحیمی جهان‌آبادی به عنوان دبیر اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتخاب شد.موضوع‌ بی‌کرسی‌ماندن مشهد در کمیسیون‌های مجلس در حالی مطرح شده که در بسیاری از موضوعات جنجالی مجلس نام نمایندگان مشهدی دیده می شود.
به نظر می رسد در شرایط فعلی تنها می توان به کمیسیون‌های امنیت ملی و آموزش دلخوش ماند و امیدوار بود که در این میان سهمی نصیب نمایندگان استان شود. هرچند که تا کنون سهمی نصیب نمایندگان شهرمان در هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی نشده
است. . ﷯

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس