نسخه پی دی اف

ضرورت تدوین برنامه برای شهر

﷯هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی برای انجام بهتر وظایف خود نیازمند برنامه‌ریزی یک‌ساله، میان‌مدت و بلندمدت است. این مهم در همه شهرهای پیشرفته جهان رخ می‌دهد، به‌گونه‌ای که برای نمونه در شهرهای امریکا برنامه‌های بلندمدت در افق ٢٠٣٠ تنظیم‌ شده است که شهرها در این افق چگونه باید باشند و بر اساس همین برنامه اقدامات شهرها مدیریت می‌شود. باید توجه داشت که برنامه‌ریزی شهری نه‌تنها باید بتواند ابعاد درون سازمان شهرداری‌ها را مشخص کند بلکه باید بتواند جایگاه مدیریت شهری را در کل اقتصاد و کل جامعه تحکیم بخشد تا نقش شهرداری‌ها به بهترین نحو انجام شود و در داخل نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور نیز این نقش تحقق یابد. اما نکته‌ای که در برنامه‌ریزی شهری اهمیت دارد این است که برنامه‌ برای شهر تنظیم شود یا برنامه‌ برای شهرداری که به نظر من باید برای برنامه شهر تنظیم شود و سایر نهادها نیز بر اساس آن عمل کنند. البته این مهم نیازمند مدیریت واحد شهری و تعامل دستگاه‌های مختلف با شهرداری است که قطعا می‌تواند سبب رشد و پیشرفت شهرها و دوری از موازی‌کاری‌ها شود. نکته دیگر در برنامه‌ریزی شهری این است که باید به‌نوعی برنامه‌ریزی شود که هدف اصلی رضایت عموم شهروندان در بلندمدت باشد و در واقع اقداماتی برنامه‌ریزی شود که رضایت عمومی بلندمدت و نه رضایت عمومی کوتاه‌مدت را در پی داشته باشد. اینجا این موضوع مطرح می‌شود که برنامه باید کدام مشکلات اساسی شهروندان را پوشش دهد که این موضوع به هدف اصلی یعنی همان رفاه عمومی شهروندان برمی‌گردد و این برنامه باید مسائلی را که با آن مشکل‌ داریم، همانند آلودگی هوا، ازدحام در شهرهای بزرگ، حمل‌ونقل و ترافیک شهری و بحث نشاط و شادابی اهالی شهر حل کند تا در نهایت سبب رضایت عمومی ‌شود.از طرفی باید به موضوع شهر هوشمند در برنامه‌ریزی‌های شهری توجه ویژه شود و در برنامه‌های مدیریت شهری علاوه بر توجه به موضوعاتی همچون ترافیک و آلودگی هوا باید به شهر هوشمند نیز توجه شود تا در یک برنامه‌ریزی میان‌مدت و یا بلندمدت بتوانیم سبب رضایت عمومی شهروندان شویم و از بسیاری از رفت‌وآمدهای شهری جلوگیری کنیم که این خود نیز در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نقشی مهم ایفا خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه باید برنامه‌های شهرداری‌ها منطبق بر شاخص‌های کمیت‌پذیر باشد و بتوان آن را با اعداد سنجید. این شاخص‌ها هم راهنمای مسئولان شهری و هم عموم شهروندان در اجرای برنامه و پوشش دادن به خواسته‌هاست و می‌توان میزان پیشرفت برنامه را در سال‌های مختلف برنامه سنجید و برای ادامه آن برنامه داشت. در پایان باید گفت برنامه‌ای خوب است که هم کیفیت خدمات عمومی شهرداری را بالا ببرد و هم اینکه پروژه‌ها و اقدامات بزرگ در آن برنامه عملیاتی شود. عمومی را در پی خواهد داشت.در واقع برنامه باید عملیاتی باشد که در نهایت همان رضایت
علی چشمی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس