نسخه پی دی اف

زین‌الدین حد نصاب ایجاد مرکز بهداشت را ندارد

یکی از گلایه‌های مردم روستا درباره نبود مرکز بهداشت در زین‌الدین است. این موضوع آن‌ها را مجبور به مراجعه به شهر یا روستاهای اطراف می‌کند که خیلی‌هایشان به‌دلیل هزینه رفت‌و‌آمد قید دکتر را می‌زنند. دکتر علی‌اصغر محمودی، رئیس مرکز بهداشت شماره دو شهرستان مشهد، در‌این‌باره اظهار می‌کند: روستای زین‌الدین از روستاهای اقماری خانه بهداشت شیر حصار و تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شُترَک است.
وی ادامه می‌دهد: خدمات بهداشتی و درمانی به مردم این منطقه از‌طریق بهورز خانه بهداشت شیرحصار و تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت شترک صورت می‌پذیرد. محمودی بیان می‌کند: بنابر دستورالعمل طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی و درمانی باید حداقل جمعیت ثابت روستا برای احداث خانه بهداشت
٨٠٠ تا هزار و ٢٠٠‌نفر باشد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس