نسخه پی دی اف

تولد « امید و زندگی» در ورزش مشهد

با حضور وزیر ورزش، شهردار و جمعی از مسئولان مجهزترین مجموعه ورزشی شهرداری افتتاح شد
درضمیمه ورزشی امروز روزنامه شهر آرا بخوانید: (دریافت فایل PDF)
http://shahraraonline.ir/shahrara/sports.html?req=sports


itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس