نسخه پی دی اف

مردی که ز عصر خود فراتر باشد

پرونده شهرآرا برای استاد شفیعی کدکنی به مناسبت تولد ٧٩ سالگی‌ اش
در هفته نامه میلان، ضمیمه روزنامه شهرآرا بخوانید:(دریافت فایل PDF)
http://shahraraonline.ir/shahrara/news/milan/c2fea12434.pdf
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس