نسخه پی دی اف

از حادثه تا تجربه

بهترین نوع مدیریت بعد از یک زمین لرزه این است که پشتیبانی های روانی و فیزیکی برای آسیب دیدگان به صورت هم زمان صورت بگیرد. حالا در این میان، خود آن دولت و کشور و جامعه ای که دچار این بحران شده است، یک نقش دارد و سایر کشورها و همسایه ها نقشی دیگر.
درس عبرتی برای همیشهz
﷯ یکی از زلزله های پر خسارتی که در ژاپن اتفاق افتاد، مربوط به سال ١٩٩۵ بود. این زمین لرزه ٣/٧ریشتر بزرگی داشت و شهر کوبه ژاپن را به مدت ٢٠ثانیه لرزاند و حسابی اوضاع آشفته ای را به وجود آورد. در این ماجرا ۶هزار و ۴٣٣ نفر کشته شدند و بیشر از ۴٣هزار نفر هم آسیب دیدند. حدود ١٠درصد از کل تلفات آن به علت آتش سوزی تأسیسات شهری بعد از وقوع زلزله بود. نکته جالب این که در یک اقدام همگانی یکی از ساعت های معابر شهری را در همان ساعت وقوع زلزله، نگه داشتند تا برایشان درس عبرتی باشد که به بحث ایمن سازی اهمیت بیشتری بدهند.
تازه ترین تجربهz
﷯ اندونزی نیز یکی دیگر از کشورهایی است که همین چند روز گذشته یک تجربه سخت را در این مورد از سر گذراند. زمین لرزه ی ٧.۵ ریشتری که در شمال این کشور اتفاق افتاده باعث شده است که تا به حال بیشتر از هزار تن بر اثر این زلزله و سونامی رخ داده جانشان را از دست بدهند..
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس