نسخه پی دی اف

نگاره

در زادروز دکتر شفیعی کدکنی، ادیب برجسته، عکس تقدیمی اخوان ثالثِ بزرگ را به او ببینید با دستخت اخوان: برای محمدرضا شفیعی کدکنی -همشهری، هم‌روستایی عطار بزرگ- تصویر اوست و من، اما یادم نیست کی و کجا برداشته شده، امشب در آلبوم دیدم و دلم به هوایش پر زد، گفتم این عکس را به او بدهم. او بهتر از من و همه کس است، «واحد کالالف» است از همه جهات معنوی و روحی، قربان شفیعی عزیزم.(٣٠/۵/١٣۶٧)

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس