نسخه پی دی اف

بِخی ایقَذِه حساس بِری که نِمِشه

﷯همه دِرَن مِرَن دِگِه، فِک کُنُم چَن وَخت دِگِه مُو و همی مسئول صفحه‌مان بِمونِم اینجِه و کسی نَبِشه بِرَش کِله‌وَنگ رِه بِنویسِم. اِنا، همی بِچه شهرام ناظری که برعَسک اسم خوبیَم دِرِه ... هاااا.. «حافظ ناظری» هَم وَردِشته تو طیاره یَگ کیلیفی گیریفته و بِذِما مِگِه: «هم ناراحَتُم هم خوشحالُم که بِرِ چَن وَخت دِرُم مِرُم، دستتا درد نِکنُه که به مُو لطف دِشتِن، خدافِظ!» دِداش نِگُفتی کُجه مِری؟ واستا بیبینُم، نِکنِه دِری پولای فرخ‌نژاد رِه بِرِ عیالِش مُبُری؟ مُو مُخوام تا طُرقِبِه بُرُم چَن تا واحد عوض مُکُنُم و وَختی مُخوام من‌کارت بِزِنُم صد تا صِلِوات نذر مُکُنُم صدای جیغِش در نِیه که آقای رارِنده خُلقِش تنگ بِره. بِخیل که نیستِم، بِرِن و به شکوفه‌یا و به بارون سِلام ما رِه بِرسونِن.
کار نِدِرِم، صدای خَیلی خوبیَم دِرِه و چَن بارَم تو آثار کلاسیک دنیا معروف رَفتِگ. آلبومای خِفَنگی مِثِه مولویه و ناگفته‌یا دِرِه که وَردِشته ۵هزار ساعت بِرَش وَخت گُذِشته. ایقَذِه‌یَم رِکورد زِده که بِرِتا بُگُم خسته مِرِن، اولین آلبوم از خاورمیانه مِرِه که سونی منتشر مُکُنِه، دومین آلبوم پرفروش کلاسیک دنیا مِرِه، تو یَگ شب بیشترین فروش تاریخ سونی رِه دِشته، ولی هم یَگ رکورد دِگِه هم دِره که خودُم کشف کِردُم، پِیجِشه نِگا مُکُنی هموجو عَسک دِرِه و هر‌چی اسکرول مُکُنی تِموم نِمِره، یَگ جا مِرِسه خودِ اینستا مِگه دِداش، از ای عَسک به قبل مُو خودُم هَنو درست نِرَفته بودُم.
﷯خَیلی هم روحیه حساسی دِرِه. هم یَگ تَقی به توقی نِمُخُوره، فشارش مِیُفته و مُبُرَنِش مریض‌خِنِه! یَگ دِفِه که بر زلزله‌زِده‌یای کرمانشاه رفته اونجِه، وَختی اوضاع رِه نِگا مُکُنه فشارش مِیُفته و وِسَط زلزله‌زده‌یا ای رِه مُبُرن مریض‌خِنِه و بِذِش سوزن و سُرُم مِزِنن. یَگ دِفِه دِگه هم مِخواست تو قوچان با آقاشا کنسرت آواز پارسی بِگذره، وَختی لغو رفت واز مُبُرَنِش مریض‌خِنِه. بایَد سُرُم کلا بِذِت وصل بِشِه، یَک‌کم وِل بِده دِگه.خُو یَرِه بِخی ایقَذِه حساس بِری که نِمِشه، ایجور بِشِه
مُشتِبا نخعی‌راد
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس