نسخه پی دی اف

صفحه‌ اینستاگرامتان را از آشغال‌ها پاک کنید

﷯موسوی| اینستاگردی و وقـــت‌گـذراندن در صفحه‌های مختلف هم این روزها برای خودش عادتی شده‌ است؛ تا‌آن‌حد‌که گاهی افراد و صفحه‌هایی را دنبال می‌کنیم که از هیچ هم پوشالی‌ترند؛ منظورم را لابد متوجه شده‌اید! نمونه‌اش صفحه اینستاگرام دو پسر ایرانی ساکن در ترکیه که دولت این کشور بنا به دلایلی، که بی‌ربط به ولگردی آن‌ها در همین فضای مجازی هم نبوده، آن‌ها را از خاکش اخراج کرده است.
به‌همین‌دلیــل بســـیاری از هنرمندان سینما، تلویزیون و تئاتر کشورمان در پست‌های موقـــت صفـــحات خود، پویشی به راه انداخته‌ و از مردم خواسته‌اند که فقط صفحـــه‌هایی را دنبـال کنند که حقیقتا ارزش دیدن دارند و هنرمندان ناشناخته اما واقعی را به یکدیگر معرفی کنند. آرش مجیدی، یکی از همین افراد است که هر روز به معرفی یکی از این هنرمندان ناشناخته می‌پردازد. او در یــکی از پست‌های موقتش نوشته: «هر روز معرفی یک زیبا؛ زیبا کســی است که صفــحه او ارزش دنبال‌کردن دارد، ولی به‌دلیل تناسبات مضحک فضای مجازی و اینستاگرام، زیبایی و هنر او کمتر در این فضا دیده می‌شود.».
﷯به‌راستی نرم‌افزار اینستاگرام‌ درست مانند آشپزخانه‌ است که باید سعی کنیم فقط خوراک‌های سالم و مقوی را در آن نگهداری و طبخ کنیم. همچنین باید از نگهداشتن آشغال‌ها که عامل پرهیز کنیم.اصلی انواع بیماری‌ها هستند، به‌شدت

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس